När du ska renovera eller bygga om

Att renovera kan vara bökigt och dyrt både för den som renoverar men också för grannarna om det görs fel. Därför har styrelsen fattat beslut om skärpta krav.

Redan sedan tidigare gäller att styrelsens tillstånd krävs för till exempel flytt av väggar. Nu krävs det också besiktningar i samband med badrumsrenoveringar. Det senare beror på att våra fastigheter, vid upprepade tillfällen, drabbats av kostnader på grund av felaktigt utförda badrumsrenoveringar.

Här kan du läsa vad som gäller när du ska renovera!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för När du ska renovera eller bygga om

Träff för nya medlemmar

 

Vill du veta mer om hur det är att bo och vara medlem i Betel? Eller vill du träffa andra nya Betelbor? Vi berättar om föreningen, våra lokaler, gårdar och hur du kan engagera dig i allt ifrån styrelse till trevligheter som till exempel fina gårdar eller ”after work”.  Träffen är framförallt till för dig som är ny medlem men även andra är välkomna!

Tid: Onsdag 23 november kl 19:00-20:30 (som längst).

Plats: Föreningslokalen, Paradisgatan 25

Både personer från styrelsen och från valberedningen medverkar.

Välkommen!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Träff för nya medlemmar

Höjd årsavgift från 1/1 2023

På styrelsemötet i november fastställde styrelsen budget för 2023. Som vi alla känner till har det ekonomiska läget –på grund av inflationen och Rysslands anfall på Ukraina –förändrats sedan förra året då vi inte hade några större förändringar av avgiften i sikte.

Med ökade kostnader för renoveringar, fjärrvärme, sophämtning med mera har styrelsen beslutat om en höjning av årsavgiften med 5 % från och med den första januari 2023.

En höjning är aldrig rolig men vi är ändå glada över att kunna hålla oss under inflationen och i jämförelse med många andra bostadsrättsföreningar är höjningen låg.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höjd årsavgift från 1/1 2023

Bokningsbara elbilsplatser

På årsstämman 2022 beslutades för medlemmar en bokningsbar elbilsplats. Vi har tecknat avtal med en leverantör som kan administrera debitering av el-bilsladdning. Vill du ha möjlighet att ladda din elbil i vår laddstation hör av dig till Anna på expeditionen. Priset för att ladda elbil är 3 kr/kWh. 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bokningsbara elbilsplatser

Höstens datum

16-18 september                                     Containerhelg  Även uppsamling av                                                                                                farligt avfall (färg, kemikaler etc) finns på                                                                                          plats utanför möbelförrådet från kl                                                                                                      9 på söndagen.

(Datum aviseras senare)                    Trädgårdsdag
                                                                           Vi gör fint i rabatter inför vintern och                                                                                                 kommande vår. Samling mellan gårdarna kl                                                                                     11:00

30 oktober                                                 Vi bär in trädgårdsmöbler och grillar.                                                                               Samling mellan gårdarna kl 11:00.

23 november                                           Träff för nya medlemmar och den som är                                                                                         allmänt nyfiken på vad som händer i Betel.                                                                                       Välkomna till föreningslokalen kl 19!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstens datum

Vi gillar katter men…

Vi förstår att katter ofta är kära familjemedlemmar. Vi behöver ändå berätta om utmaningen det innebär att vi har många katter i Betel nu.

Det är mycket kattbajs i sandlådorna (störst problem på nedre gården) och på gräsmattorna. Boende har även klagat på störande lukt, vilket gjort att man inte velat sitta och äta på gården och att det är svårt att lägga ut picknick-filtar utan att riskera “kladd”. Mycket kattbajs ligger också på grusfläckar och gångar, till exempel utanför 27:ans terass.
Vår fastighetsskötare har också märkt en kraftig ökning av bajs på gräsmattor som hon kliver i eller som sprutar ut med gräsklippet.

Vi jobbar på med att byta sand i sandlådan, luktbarriärer och göra ett bättre skydd så att katterna inte går under lekstugan. Nätet över sandlådan har inte fungerat tillfredsställande men det är bra om vi fortsätter se till att det läggs på. Några toalettbestyr kanske vi kan avvärja.

Vi har i det längsta undvikit det – men kanske behöver vi ändra i våra stadgar för att lägga ett större ansvar på kattägare. Detta är i så fall något som alla medlemmar får ta ställning till vid stämman (stadgeändring kräver beslut på två på varandra följande stämmor).

Om du som läser detta funderar på att skaffa utekatt vill vi att du ska känna till att de många katterna blivit ett bekymmer och fundera en gång till.  Har du redan katt som går ute så vädjar vi i styrelsen till dig att du försöker bidra till att förbättra situationen – gärna ihop med andra kattägare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vi gillar katter men…

Containerhelg! Rensa och röj!

Fredag 16/9 till och med söndag 18/9 kommer container finnas på plats för blandat ICKE miljöfarligt avfall ( så som större föremål av metall, trä och plast liksom möbler och överblivet byggmaterial).

Varje trappuppgång ansvarar gemensamt för att i samband med denna helg röja bort eventuella saker från källar- och vindsgångar. Av brandsäkerhetsskäl får ingenting förvaras utanför förråden.

På söndagen från kl 09 kommer det även stå behållare framme utanför möbelförrådet för miljöfarligt avfall. I dessa kan du slänga överbliven färg, kemikalier, bränsle etc.

I samband med helgen är trivsel-initiativ alltid välkomna och vi har hört ryktas att en loppis är planerad på initiativ av grannar. Ett utmärkt tillfälle att återbruka!
Vi håller tummarna för att vädret är med oss också.

Sköna hösthälsningar från styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Containerhelg! Rensa och röj!

Ny styrelse efter årsstämman

Årets ordinarie föreningsstämma avklarad och ny styrelse vald!

HÄR hittar du protokollet.

Vid årets stämma valdes tre nya styrelsemedlemmar in och två avgick. Det innebär alltså att styrelsen utökats med en person. Efter det konstituerande mötet den 2 maj ser styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning ut såhär (bilder kommer efter nästa styrelsemöte):

  • Andreas Haggärde, ordförande
  • Eva-Lotta Blom, vice ordförande
  • Ingrid Bexell Hultén, sekreterare
  • Viktor Turegård, ekonomiansvarig
  • Isabelle Wallström, fritids- och studieansvarig (NY!)
  • Susanne Randulw, informationsansvarig
  • Eleonor Skoog, ledamot
  • Bo Hallblom, ledamot (NY!)
  • Johan Berglöw, ledamot (NY!)
  • Markus Oscarsson, HSB-representantÅrsmötet tackar de avgående medlemmarna Helena Norin och Henrik Östlund för tiden i styrelsen.

Till valberedning omvaldes Erik Wennerby och Staffan Wahlbeck och Marcus Green valdes in som ny medlem i valberedningen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse efter årsstämman

Dags för ordinarie föreningsstämma

På Musikens hus, även denna stämma

Äntligen får vi ha en ordinarie föreningsstämma på samma vis som det var för pandemin. Styrelsen har dock beslutat att även denna gång vara på Musikens hus för att det ärluftigare och de frågor vi kommer att behandla tror vi kan intressera många medlemmar.

Tid och plats för stämman: 26 april kl 18:00 på Musikens hus, Djurgårdsgatan 13

Ladda ned kallelse här!

Ladda ned årsredovisning 2021 här! 

Motioner om gårdsmiljön och rökning i Betel

Det har kommit fyra motioner (förslag) från medlemmar till stämman. Tre rör miljön på våra innegårdar och en är ett förslag till rökförbud.

Här finner du en sammanfattning av motionerna, styrelsens svar och förslag till beslut

Motionerna en och en i sin helhet

Propositioner om solceller, bastu, ny gästlägenhet och laddplatser

Styrelsen har tre propositioner (förslag) till stämman

Alla handlingar kommer att delas ut till lägenheterna lägenheter minst en vecka före stämman.

Skjuts och anmälan

Du behöver inte anmäla dig till stämman men behöver du ha skjuts till lokalen – kontakta förtroendeman Anna Samuelsson.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags för ordinarie föreningsstämma

Nej till balkonger på extrastämman i november

Stämman beslutade den 9 november 2021 att INTE gå vidare och ansöka om bygglov för balkonger. För att gå vidare krävdes att 2/3 av de röstande på stämman röstade för detta och den andelen uppnåddes inte.

Varför skriver vi detta nu? Det är ju en gammal nyhet. Jo, styrelsen blev uppmärksammad på beslutet om balkonger inte framgick på hemsidan. Så då fick vi fixa till det med detta inlägg.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nej till balkonger på extrastämman i november