Renovering av avloppsrör 25:an

Snart inleds en renovering av avloppsrör i 25:ans källare.

Hobbyrummet kommer inte att kunna användas från vecka 39 och har du saker där måste de tas bort senast torsdag 21/9.

Vissa källarförråd kommer att påverkas. Om detta gäller dig har du redan meddelats av förtroendeman. 

Tvättstugan kommer att hållas öppen även om det kan bli vissa störningar. 

Tyvärr blir det åter fordon parkerade på 29:ans gård och visst oväsen kan det bli när rören borras upp. Renoveringen är dock helt nödvändig.

Ett motsvarande arbetet kommer att göras på 27:an och 29:an senare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Renovering av avloppsrör 25:an

Hösten 2023 datum

Containerhelg 9-10 september

Containern kommer att finnas kvar tills fredag 15/9!

Rensa i förråden. Tänk på att alla korridorer i källaren och på vind ska vara tomma.

Containern finns på plats från fredag kväll. Under dagtid lördag och söndag kan du slänga farligt avfall i möbelförrådet.

Loppis på gården – söndag 10 september

Info finns på anslag utanför ”soprummet”.

Trädgårdsdag – söndag 1 oktober

Vi ses 11:00 mellan gårdarna och gör fint i rabatter och planteringar.

Möbelinbärning – söndag 29 oktober

Vi ses 11:00 mellan gårdarna och bär in de möbler som inte ska vara kvar ute över vintern och oljar in några av dem som kan stå kvar.

Träff för nya medlemmar – tisdag 14 november

Ta med dina frågor och kom, fika och träffa andra nya Betelbor, representanter för styrelsen och valberedningen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hösten 2023 datum

Var med skapa nytt system för parkeringsplatser

Stämman 2023 beslutade att en arbetsgrupp skulle bildas som tar fram ett förslag för hur utlottningen av parkeringsplatser ska förändras på ett sätt så att de som inte fått en parkeringsplats vid utlottningen ett år, ska ha större chans nästkommande år.

Det nya systemet ska gälla från 1/6 2024.

Styrelsen tror inte att det är ett så omfattande arbete utan en grupp om tre personer, som träffas högst två gånger. Andreas Haggärde kommer att vara styrelsens representant i gruppen och vi hoppas att även motionären vill/kan vara med.  Utöver detta vill vi gärna ha in ytterligare en person. Anmäl till Andreas Haggärde senast 30 september du kan tänka dig detta.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Var med skapa nytt system för parkeringsplatser

Får i vår solpark

Nu flyttar 80 får in i vår solcellspark i Strängnäs.

– På detta sätt hoppas vi bidra till en fin biologisk mångfald i parken, använda parken dubbelt genom energiproduktion och jordbruk samt minska vårt behov av skötsel. Vi utvärderar detta under året och hoppas att vi kan fortsätta med det även under kommande år, säger Joakim Mård HSB Södermanland, som är projektledare för parken.

HSB BRF Betel är delägare i parken som är Sveriges största solcellspark. Vi får c:a 90 % av vår el därifrån.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Får i vår solpark

Ordinarie föreningsstämma 2023

Pallkragar, bergvärme och användning av tomma lokaler var några av de frågor som hanterades på den välbesökta stämman i maj som hölls i Musiken hus. Här kan du läsa protokollet. 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma 2023

Handlingar till föreningsstämman 2023

I början av veckan kommer handlingarna att delas ut i alla brevlådor. Här kan du ta del av dem digitalt så länge. (Vi hade gjort en förstasida med egna bilder – men detta missades vid tryck.)

Många förslag på årets stämma

På stämman kommer flera motioner (förslag från medlemmar) att behandlas, bland annat pallkragar.

Förslag till nya stadgar, lokalerna vid Kompassgatan och förslag om att utreda bergvärme är propositioner (förslag från styrelsen) som också kommer att vara föremål för stämman.

Årsredovisning, om styrelsen beviljas ansvarsfrihet och val av styrelse, revisorer och valberedning är några av de sedvanliga punkterna på stämman som alltså äger rum på Musikens hus, den 16 maj kl 18:00.

OBS fel i ombudsfullmakten!
I fullmaktstexten står att vi uppmanar till poströstning. Detta är en skrivning som glömts kvar sen pandemins dagar. Fullmakten fungerar ändå för årets stämma. 

Varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Handlingar till föreningsstämman 2023

Förslag på nya stadgar

På grund av ny lagstiftning fr o m 1 januari 2023 blir våra stadgar missvisande. Styrelsen föreslår därför stämman att revidera stadgarna så att de stämmer med lagstiftningen. Vi vill samtidigt passa på att se till att de överensstämmer så mycket som möjligt med HSB:s normalstadgar och förtydliga några skrivningar så att de speglar verkligheten i vår förening.

Vad är nytt?

Viktigaste förändringarna är de skärpningar i lagstiftningen av regler som berör renovering och ändring av lägenheter. Bland annat gäller att om en lägenhetsinnehavare gör ändringar som inte är godkända av styrelsen kan detta nu vara grund för att lägenheten förverkas.

HSB har tagit fram normalstadgar som är anpassade till förändringarna i lag samt vissa andra språkliga moderniseringar och förtydliganden. Vi tycker att det är bra att följa dessa  då det är beprövade skrivningar som underlättar vår kommunikation med såväl HSB som medlemmar och en eventuell framtida uppdatering.

Andra mindre ändringar:

  • Borttagande av att stämman väljer ordförande i samband med val av styrelse
  • Borttagande av dagordningspunkt där stämman utser fullmäktige samt övriga representanter i HSB.
  • Vi skriver in att styrelsen inom sig, förutom ordförande, utser sekreterare, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, ansvarig för introduktion av nya medlemmar och vice ordförande. Styrelsen utser även fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB inom sig.
  • Genom att förtydliga att ”hushåll har en röst” tydliggör vi att även om hushållsmedlemmar innehar olika lägenheter gäller en röst vid stämman.
  • Beslut att ändra stadgarna ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och kallelse ska ha skett senast fyra veckor före stämman.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom de gällande – finns i tvättstugan, på brfbetel.se och på expeditionen.

Här kan du läsa förslaget till nya stadgar och jämföra med gällande.

Här kan du läsa kallelsen till ordinarie föreningsstämma 16 maj kl 18, på Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Förslag på nya stadgar

ENKÄT, tyck till om lokalfrågan!

Delta i en digital enkät för att samla in önskemål gällande vad vi ska göra med lokalerna på Kompassgatan!

Vill du hellre fylla i en fysisk enkät så finner du sådana på anslagstavlan i tvättstuga. Lämna in i brevlådan i tvättstugan eller på expeditionen (brevinkastet är öppet dygnet runt 🙂

Sista svarsdag är 31/3

Klicka på nedan länk för att komma till enkäten

https://forms.gle/uLVCDdoDPNNSg2Au9

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ENKÄT, tyck till om lokalfrågan!

Pallkragarna kvar ett tag till

Vi avvaktar att ta bort pallkragarna och frågar stämman om och hur odling i dessa ska fortsätta.

I april förra året beslutade årsstämman att pallkragarna skulle flyttas från gårdarna i enlighet med den motion som togs upp. Styrelsen har under året undersökt möjligheten till annan placering. Detta gjordes tillsammans med motionären och i samråd med de grannar som eventuellt skulle påverkas av placeringen. Då vi inte lyckades med att hitta platser blev åtgärden att ta bort pallkragarna från gårdarna.

Protester kom in från flera odlare och vi förstår att det fanns en förväntan om att odling skulle kunna fortsätta ske, men på nya platser. Det har även inkommit ett brev till styrelsen där man ber att vi inte ska ta bort pallkragarna före den kommande årsstämman.
Vi har därför bestämt att gå tillbaka till stämman och inhämta råd och vi avvaktar därför också med att ta bort kragarna.

Vi hoppas att du kommer till stämman den 16 maj. Din röst kan även avges genom att du ger en annan medlem en fullmakt.

Handlingar inför stämman kommer delas ut i god tid.

/Styrelsen BRF Betel

Ur motionen som stämman biföll 2022:

”Konkret föreslår jag att man flyttar pallkragarna bort från gårdarna. Det finns soliga platser som inte nyttjas för vistelse, t.ex. mellan tvättställningen och rabatten mellan gårdarna. Pallkragarna bör även kunna ställas mycket tätare än de nu står; Två pallkragar kan stå rygg i rygg följt av ett mellanrum på 0,5m så att fler får plats på en liten yta. Om efterfrågan på den här typen av odling består så bör man ju också titta på en permanent lösning som bättre passar gårdarnas utformning och att detta kommuniceras betydligt bättre än övriga projekt som realiserats de senaste åren.”

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pallkragarna kvar ett tag till

Vad händer med pallkragarna?

Uppdaterad information kommer inom kort!

Den 15 mars kommer alla pallkragar för odling att tas bort. Detta efter beslut på förra stämman om att flytta dem samt att det efter utredning inte gått att hitta alternativa platser som skulle fungera bättre. Detta sammantaget gör att styrelsen beslutat att avsluta odlingsmöjligheten i pallkragar på gården. För er som vill fortsätta stadsodla tipsar styrelsen om Slottsskogens Odlarlycka och Göteborgs stads olika projekt via https://stadsnaraodling.goteborg.se

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vad händer med pallkragarna?