Ny styrelse efter årsstämman

Årets ordinarie föreningsstämma avklarad och ny styrelse vald!

HÄR hittar du protokollet.

Vid årets stämma valdes tre nya styrelsemedlemmar in och två avgick. Det innebär alltså att styrelsen utökats med en person. Efter det konstituerande mötet den 2 maj ser styrelsens sammansättning och ansvarsfördelning ut såhär (bilder kommer efter nästa styrelsemöte):

  • Andreas Haggärde, ordförande
  • Eva-Lotta Blom, vice ordförande
  • Ingrid Bexell Hultén, sekreterare
  • Viktor Turegård, ekonomiansvarig
  • Isabelle Wallström, fritids- och studieansvarig (NY!)
  • Susanne Randulw, informationsansvarig
  • Eleonor Skoog, ledamot
  • Bo Hallblom, ledamot (NY!)
  • Johan Berglöw, ledamot (NY!)
  • Markus Oscarsson, HSB-representantÅrsmötet tackar de avgående medlemmarna Helena Norin och Henrik Östlund för tiden i styrelsen.

Till valberedning omvaldes Erik Wennerby och Staffan Wahlbeck och Marcus Green valdes in som ny medlem i valberedningen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse efter årsstämman

Dags för ordinarie föreningsstämma

På Musikens hus, även denna stämma

Äntligen får vi ha en ordinarie föreningsstämma på samma vis som det var för pandemin. Styrelsen har dock beslutat att även denna gång vara på Musikens hus för att det ärluftigare och de frågor vi kommer att behandla tror vi kan intressera många medlemmar.

Tid och plats för stämman: 26 april kl 18:00 på Musikens hus, Djurgårdsgatan 13

Ladda ned kallelse här!

Ladda ned årsredovisning 2021 här! 

Motioner om gårdsmiljön och rökning i Betel

Det har kommit fyra motioner (förslag) från medlemmar till stämman. Tre rör miljön på våra innegårdar och en är ett förslag till rökförbud.

Här finner du en sammanfattning av motionerna, styrelsens svar och förslag till beslut

Motionerna en och en i sin helhet

Propositioner om solceller, bastu, ny gästlägenhet och laddplatser

Styrelsen har tre propositioner (förslag) till stämman

Alla handlingar kommer att delas ut till lägenheterna lägenheter minst en vecka före stämman.

Skjuts och anmälan

Du behöver inte anmäla dig till stämman men behöver du ha skjuts till lokalen – kontakta förtroendeman Anna Samuelsson.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags för ordinarie föreningsstämma

Nej till balkonger på extrastämman i november

Stämman beslutade den 9 november 2021 att INTE gå vidare och ansöka om bygglov för balkonger. För att gå vidare krävdes att 2/3 av de röstande på stämman röstade för detta och den andelen uppnåddes inte.

Varför skriver vi detta nu? Det är ju en gammal nyhet. Jo, styrelsen blev uppmärksammad på beslutet om balkonger inte framgick på hemsidan. Så då fick vi fixa till det med detta inlägg.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nej till balkonger på extrastämman i november

Obligatorisk ventilationskontroll – för din och dina grannars hälsa

Inför obligatorisk ventilationskontroll behöver alla ventiler vara framtagna och förtroendeman ha dina lägenhetsnycklar.

I början av mars kommer samtliga lägenheter och ventiler att besiktigas enligt en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta är något vi måste göra enligt lag. Vi tycker förstås också det är viktigt med en hälsosam boendemiljö och frisk luft för alla i föreningen.

Ventilationen i Betel bygger på självdrag. För att det ska fungera behöver det finnas en tilluftsventil och en frånluftsventil i varje rum (utom hallen). Även dina grannars luft och därmed hälsa är beroende av att du har fungerande ventiler.

En mekanisk fläkt, till exempel en spisfläkt eller en fläkt i badrummet, kan förstöra självdraget och därför är sådana inte tillåtna.

Se till att alla dina ventiler är framme

För en godkänd OVK måste alla ventiler vara framme. Har du en igen-byggd ventil behöver du alltså se till att få fram denna inför kontrollen. Om du har något rum som saknar ventil kan du anta att detta gäller dig. Om du saknar ventil och vill ha hjälp att hitta den eller du har andra frågor – kontakta fastighetsskötare Ulrika eller förtroendeman Anna så kan de ge råd.

Lämna nycklar till expeditionen senast 21 februari

Dina lägenhetsnycklar, märkt med det gamla lägenhetsnumret (1-225) ska finnas hos förtroendeman senast måndag 21 februari. Lägg dem gärna i ett kuvert och ange namn och telefonnummer.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Obligatorisk ventilationskontroll – för din och dina grannars hälsa

Dags att motionera

Om du har ett förslag som handlar om vårt boende eller hur föreningen förvaltas kan du lägga en motion till stämman.

Sista dagen att lämna/skicka motionen är 31 mars.

Mer information om hur motioner hanteras i Betel och lite tips om vad en motion bör innehålla bland annat hittar du här! 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags att motionera

Vill du odla i pallkrage?

 

Om du vill odla i pallkrage i vår så kan du göra en intresseanmälan genom att lämna den här blanketten ifylld i brevlådan till expeditionen eller maila info@brfbetel.se uppgifterna nedan senast 27 februari 2022.

Ange, namn, adress, telefonnummer, e-post och ev önskemål om var pallkragen helst ska vara.

Om intresset är större än antalet pallkragar kommer lottning att ske.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vill du odla i pallkrage?

Två procent höjning av avgiften 2022

Kanske har du redan sett på avin att avgiften är höjd med 2 % från den 1 januari 2022. Styrelsen tog beslut om höjningen då avgifterna för värme, vatten och avfall ökat och förväntas öka ytterligare.

Vi har satt ett mål för vårt sparande som gör att vi ska ha avgifter som motsvarar de årliga förbrukningskostnaderna och det slitage på våra hus och fastigheter som vi som bor här orsakar. Inte mer och inte mindre.

Vi tar här hjälp av HSB:s nyckeltal i Bostadsrättskollen som används för att jämföra olika föreningar. Styrelsen i BRF Betel har fattat beslut om att vara på de högre nivåerna i denna skala. Med höjningen på två procent beräknas vi spara 203 kr per kvadratmeter och år.  På detta sätt ligger vi på nivå tre av fyra i vårt sparande.

Nyckeltal sparande från HSB:s Bostadsrättskollen

Högt = > 301 kr/kvm
Måttligt till hög = 201 – 300 kr/kvm
Lågt till måttligt = 121 – 200 kr/kvm
Mycket lågt = < 120 kr/kvm

Intresserad av fler nyckeltal i Bostadsrättskollen?

Belåning

Ett annat nyckeltal är hur belånade vi är. Betel har lån som motsvarar ca 2 700  kr/kvm. Detta innebär att vi ligger på en fyra i en fyrgradig skala där ett är sämst och fyra är bäst.

Vi kommer troligtvis att behöva ta mer lån i framtiden när vi gör större investeringar och vi bor i hus som på grund av ålder kan vara lite oförutsägbara – men utgångsläget är gott.

Markhyra

Ytterligare en positiv ekonomisk faktor är att vår förening äger marken den står på. Just nu håller Göteborgs Stad på att omförhandla markhyror och många bostadsrättsföreningar är  oroliga för att dessa kostnader kan öka kraftigt, något som alltså vi inte drabbas av.

Prognos framåt

Vi har bakom oss flera år då vi inte behövt höja avgiften. Från det vi vet idag, om inget oförutsett händer, ser vi heller inte några stora avgiftshöjningar de närmaste åren.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Två procent höjning av avgiften 2022

Härligt med snö och skottande grannar!

Snöläget kan förändras på några timmar och vi kan behöva varandras hjälp att göra våra gångar framkomliga och säkra genom skottning och halkbekämpning.

Snöskyfflar finns lite varstans – framförallt i våra källargångar – och grus finns i kompostförrådet.

Gratismotion och tacksamma grannar utlovas.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Härligt med snö och skottande grannar!

After Work fredag 26 november kl 17

Alla betelbor välkomnas till glögg-AW från kl 17 i föreningslokalen.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för After Work fredag 26 november kl 17

Sluttamp på elprojektet – snart kan du hämta dina nycklar

Föreningens del av elprojektet är nu nästan avslutad. Elfirman ska bara sätta fast den lilla tavlan inne i varje skåp för det har visat sig att den inte satt fast tillräckligt.  Avvakta därför någon vecka med hämta nycklarna om du inte redan gjort det. Vi ber om ursäkt för att vi först uppmanade er att hämta nycklarna och nu ber er avvakta. Verkligheten ändrade sig.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sluttamp på elprojektet – snart kan du hämta dina nycklar