Elprojekt 2021

Information om el-projektet vår och sommar 2021

Vi i HSB Brf Betel uppgraderar vår el för att få bättre säkerhet och högre effekt. Det innebär bland annat att det kommer bli lättare att installera elspis utan att dina eller grannarnas proppar går.

Tidsplanen

Arbetet började första februari och beräknas hålla på till efter semestern. 27:an är först ut, sedan 29:an slutligen 25:an. AB Västsvenska elbolaget (VSEL) är ansvarar för jobbet och kommer att anlita snickare, håltagare och brandtätare. Till vår hjälp har vi också en erfaren byggprojektledare. När tidsplanen blir mer detaljerad uppdaterar vi på hemsidan.

Hur påverkas vi som bor i Betel?

De nya elledningarna kommer inte kunna sättas där de gamla sitter. Istället kommer ingående el att installeras i hallgarderoberna. Rent praktiskt kommer mellan tre och sju hål borras där elledningar dras. De fästs sedan i väggen. Antalet beror på vilken våning du bor på. Det innebär att garderob och överskåp måste tömmas under tiden som elektrikern behöver arbeta i din lägenhet. (Även du som har en garderob i hallen som inte ligger vägg i vägg med trapphuset kommer att behöva tömma överskåpet på den garderoben för att elledningarna ska kunna dras fram till befintlig elcentral.)

Elcentralen kommer bytas ut och jordfelsbrytare installeras. I vissa fall kommer den nya elcentralen vara mindre än den gamla. Det innebär att du kan behöva återställa eventuellt saknad tapet själv. Även du som kanske byggt in din elcentral kommer få återställa den själv om bytet påverkar inbyggnationen.

Du kommer behöva lämna in nycklar till din lägenhet märkta med efternamn, telefonnummer och ”gammalt” lägenhetsnummer (1-225, det vill säga ej 1001 med flera) så att elektrikern kan komma in i lägenheten. Detta gäller även dig som är hemma dagtid. Planeringen underlättas avsevärt när alla nycklar finns tillgängliga. Om du inte lämnat in din nyckel och projektet blir stillastående p g a detta kommer vi att ta ut en avgift motsvarande elektrikerns timtaxa för varje timme de inte kommer åt din lägenhet.

Om du är mycket rädd om din inredning eller golv får du täcka över den. Elprojektet tar inte ansvar för ej bortplockade saker som skadas. Givetvis jobbar elektriker och snickare snyggt och städar efter sig, men det dammar när de borrar. Efter borrning kommer de dammsuga och efter elinstallation sopa.

Vi kommer även behöva tillgång till vissa källarförråd. Du som påverkas av det kommer få tömma en stor del av förrådet så att elektrikern kommer åt att dra ledningar. I möjligaste mån försöker föreningen erbjuda avställningsplats i samma källargång under tiden. Om du har värdefulla saker rekommenderar vi att du förvara dem i lägenheten under tiden. Uppskattningen är att tiden elektrikern behöver tillgång till ditt förråd inte är mer än två veckor.

Under tiden arbetena pågår kan det ligga installerade elledningar ihoprullade i källaren. De är inte strömförande. Rivning av gammal elledning kommer att göras i samband med att ny elcentral monteras i lägenheterna.

I samband med att elektrikerna jobbar i din lägenhet kommer vår fastighetsskötare Ulrika att göra en kontroll av att ventilationen fungerar i din lägenhet. Det innebär att hon ser efter att samtliga ventilationsluckor går att öppna och att eventuella spisfläktar är av kolfiltertyp, det vill säga ej är anslutna till ventilationskanalerna.

Erbjudande

I samband med att föreningen byter elen fram till din lägenhet erbjuds du att anlita samma elektriker för att på privat bekostnad dra om elen även inne i din lägenhet.

Erbjudandet finns i två delar:

  1. omdragning av el i hela lägenheten
  2. framdragning av tre-fas till spis

Båda jobben kan fås med ROT-avdrag. Vi återkommer inom kort med information om hur beställningen går till.

Har du frågor?

Om du undrar något kan du höra av dig till förtroendeman Anna Samuelsson på expeditionstid eller maila på el@brfbetel.se. Det går också bra att ställa enklare frågor i vår Facebook-grupp Betelbor, där är vi flera som kan svara. Helena Norin är styrelsens representant i projektgruppen.

 

Att göra-lista för alla lägenhetsinnehavare

  • Kopiera extranycklar (gäller dig som inte har några att låna ut)
  • Lämna in extranycklar, tydligt märkta med efternamn, telefonnummer och gammalt lägenhetsnummer, till expeditionen när du uppmanas göra det
  • Röja ut hallgarderob senast dagen innan elektrikern kommer
  • Täcka över inredning och golv du är rädd om
  • Röja ut källarskrubb om du får särskilt meddelande om att du är berörd
  • Bestämma om du vill anlita elektrikern för att dra om elen inne i lägenheten
  • Bestämma om du vill anlita elektrikern för att dra fram tre-fas till eventuell elspis
  • Vid smittsam sjukdom, skicka SMS till elektrikern så de slipper gå in, nummer anslås i porten.