Årsredovisningar

 

Klicka på länkarna nedan för att hämta Betels årsredovisningar som pdf-dokument. Du behöver en pdf-läsare för att kunna öppna dem.

Årsredovisning för 2021

Årsredovisning (osignerad) för 2020

Årsredovisning 2018 med stagar

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/Betel-årsredovisning-2018.pdf

Årsredovisning 2017 med stadgar

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/arsredovisning2017_brfbetel.pdf

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/StadgarBetel_antagna-2017-09-20.pdf

 

Årsredovisning 2016 med stadgar

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/Brf-Betel-Årsredovising-2016.pdf

 

Årsredovisning 2015 med stadgar

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/Årsredovisning-Betel-2015.pdf

 

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011

 

ÅR 2010 Brf Betel

ÅR 2010 Brf Betel

Brf Betels årsredovisning 2009 (utan resultaträkning och revisionsberättelse)

Brf Betels ÅR 2007

resultaträkning och revisionsberättelse