Hållbar Utomhusmiljö

HUR KAN BRF BETEL VÄRNA
OM MILJÖN OCH VERKA FÖR
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR
UTVECKLING I VÅR
UTOMHUSMILJÖ?

I Brf Betels stadgar §2 står det bl.a.:
”Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.”

Finns idéer eller förslag på åtgärder* ni vill förverkliga och som kan förbättra hållbarheten i föreningens utomhusmiljö, såsom främjande av biodiversitet och minskad klimatpåverkan, så tveka inte att höra av er till styrelsen.

*) mindre ingripande åtgärder som inte kräver stämmobeslut.