Märk din cykel

Alla cyklar och andra “fordon” på gemensamma ytor– såväl inne som ute– ska märkas väl synligt med namn och uppgång senast 25 mars.

Inför denna rensning delar vi inte ut några klisterlappar utan vi tror det går att lösa med uppfinningsrikedom och till exempel gaffa- eller frystejp.

Omärkta cyklar och liknande kommer att tas omhand i slutet av mars.

Föreningen förvarar dem sedan i tre månader varefter de skänks till en ideell förening som hämtar gratis, renoverar dem och säljer vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Märk din cykel

Avgift vid andrahandsuthyrning

Betels styrelse har beslutat att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningar, som beslutas från och med 5/2 2024. Även befintliga  uthyrningar som beviljas förlängning avgiftsbeläggs.

Anledningen är att föreningen har såväl kostnader, arbete som risker med andrahandsuthyrningar och styrelsen anser därför att det är rimligt att de som  nyttjar denna möjlighet också betalar för den. 

Avgiften har fastställt till 10 % av prisbasbeloppet och blir därför för 2024 477 kr per påbörjad kalendermånad. 

Läs mer om att hyra ut lägenheten här!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Avgift vid andrahandsuthyrning

Vårens datum

24 mars Samling mellan gårdarna kl 11 för att bära ut trädgårdsmöblerna
25 mars Alla cyklar och kärror på alla allmänna ytor ute och inne (dvs även personliga cykelplatser) ska vara märkta med namn och uppgång
31 mars Sista dagen att lämna in motion till årsstämman
21 april Trädgårdsdag  – samling mellan gårdarna kl 11
3-5 maj Container finns på plats – kanske blir det loppis?
15 maj Årsstämma kl 18

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårens datum

Dags att motionera

Om du har ett förslag som handlar om vårt boende eller hur föreningen  sköts kan du lägga en motion till stämman som 2024 är 15 maj.

Du kan maila motionen till info@brfbetel.se eller lägga den i brevlådan till expeditionen senast 31 mars.

Mer information om hur motioner hanteras i Betel och lite tips om vad en motion bör innehålla bland annat hittar du här!

Förutom att motionera vid stämman kan du förstås komma med idéer och förslag till styrelsen året runt!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags att motionera

Mer stök i tvättstugan

Det blir stökigt i tvättstugan de kommande två veckorna, 29/1-9/2. Om det är möjligt så styr tvättning till kvällar efter 16 och helg.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Mer stök i tvättstugan

Stängning av tvättstuga 15-16 januari

Tvättstugan är stängd måndag 15/1 och tisdag 16/1 07:00-16:00 för avloppsarbete och bilning av golvbrunn.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stängning av tvättstuga 15-16 januari

Fika med styrelsen

Några medlemmar har efterlyst mer information kring avgiftshöjningen. Därför bjuder vi in till fika med styrelsen där vi svarar på frågor om bakgrunden till höjningen och eventuella andra frågor kring föreningen. 

Alla medlemmar hälsas därför varmt välkomna till föreningslokalen tisdag den 12 december kl 19.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fika med styrelsen

Höjd avgift 2024

Tyvärr nödgas vi höja avgifterna med 12,5 % fr o m 1 januari 2024

Stora kostnadsökningar

En anledning är de kraftiga kostnadsökningarna. Som exempel kan nämnas att vi betalar 40 % mer för sophämtning och för vatten 2023 jämfört med 2022. Priset på fjärrvärme har också ökat även om den milda vintern gjorde att vi kom ganska lindrigt ut 2023.

Vi tror att priserna för sophämtning, vatten, och värme kommer att fortsätta att öka. Vår solcellsel skyddar oss dock mot höjda elpriser.

Oförutsedda reparationer

Under 2023 har vi också haft oförutsedda dyra reparationer på grund av vattenläckor (inte lägenhetsinnehavarnas fel – utan dåliga rör) i två lägenheter ovanför samlingslokalen som inneburit skador på både lägenheter och samlingslokal.

Ökade kostnader för lån

Föreningen är lågt belånad, men lån som löper ut eller eventuella nya som behöver tas i dagens ränteläge, innebär också ökade kostnader jämfört med det senaste decenniet. Styrelsen har under många år haft strategin att till så låg ränta som möjligt sprida bindningstider så att vi inte riskerar att flera lån behöver konverteras samtidig, vilket känns bra nu. Under 2024 har vi ett lån på 4,3 miljoner (av våra totala lån på 29,6 miljoner) som ska konverteras.

Viktigt ta ansvar för ekonomin

Det är styrelsens ansvar att tillse att vi har en avgift som motsvarar våra kostnader och vi behöver också ha ett sparande för att kunna ta hand om våra hus och gårdar långsiktigt. Om vi inte skulle höja nu skulle det innebära att vi bygger upp en underhållsskuld vilket innebär att framtida boende får betala även för nuvarande boendes slitage. Att höja avgiften är alltså att ta ansvar för föreningens ekonomi – både nu och på längre sikt.

/Styrelsen HSB BRF Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höjd avgift 2024

Justering av lägenhetsdörrar på våning ett

Våra lägenhetsdörrar monterades en gång i befintliga dörrkarmar och idag sitter många av dem snett, vilket släpper in både ljud och kyla i lägenheterna.

Att byta till nya dörrar i hela föreningen skulle kosta flera miljoner.

Styrelsen har därför beslutat att låta justera befintliga dörrar och i samband med detta även ”fylla på” med tätningslister.

Vi har, av ekonomiska skäl, prioriterat att göra denna åtgärd på lägenheter i det första våningsplanet då dessa har störst bekymmer med drag och ljud utifrån.

Om resultatet blir bra planerar vi att fortsätta på övriga våningsplan i mån av ekonomiskt utrymme. Kostnadsläget och de höga räntorna innebär att vi håller lite extra i kostnaderna och fördelar sådana här arbeten över flera år.

Om du bor på första våning har du därför fått en lapp om att lämna in lägenhetsnycklar till expeditionen. Gör du inte detta så kan vi tyvärr inte åtgärda din dörr.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Justering av lägenhetsdörrar på våning ett

Glöm inte att stänga fönstren

Nu är hösten här och vi vill passa på att påminna oss alla om att noga stänga sina fönster när det blåser och även när en lämnar sin bostad. Förutom att det är trist med trasiga fönster kan det också vara en risk för förbipasserande.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att stänga fönstren