Styrelse

Notera att ärenden till styrelsen bör skickas till info@brfbetel.se.

Post Namn Uppg Telefon      E-post
Ordförande Ingrid Bexell Hultén 29C 0704-01 71 88 ingbex@hotmail.com
Vice ordf. Viktor Turegård 29C 0739-38 87 36 viktor.turegard@gmail.com
Sekreterare

 

Andreas Haggärde

 

27K

 

0735-58 32 53

 

andreas@haggarde.se
Ekonomiansvarig Henrik Östlund 27M 0703-67 88 70 ostlund@gmail.com
Informationsansvariga

(Avisen)

Eva-Lotta Blom

Lisa Sundback

25D

 

25H

0706-658089

0706-981815

blom.evalotta@gmail.com

 

lisa_sundback@hotmail.com

Ledamot

Ledamot

Helena Norin

Eleonor Skoog

25J

25L

0707-55 81 24

0705-530170

lillyhelena@gmail.com

eleonor.skoog@gmail.com

HSB representant Marcus Oscarsson 0707-21 51 66 marcus.oscarsson@hsb.se