Styrelse

Namn                          Uppgång       Post                            Telefon                               E-post
Andreas Haggärde     27 K              Ordförande                      0735-58 32 53           andreas@haggarde.se
Eva-Lotta Blom          25 D              Vice ordförande              0706-65 80 89          blom.evalotta@gmail.com
Ingrid Bexell Hultén 29 C               Sekreterare                      0704-01 71 88           ingbex@hotmail.com
Viktor Turegård         25 K               Ekonomiansvarig           0739-38 87 36          viktor.turegard@gmail.com
Susanne Randulw     27 L               Informationsansvarig     0722-05 71 31           srandulw@gmail.com
Isabelle Wallström   25 D               Studie/fritidsansvarig    0700-62 22 93          isbell@live.se
Eleonor Skoog           29 B               Ledamot                            0705-53 81 70           eleonor.skoog@gmail.com
Bo Hallblom              25 I                 Ledamot                            0707-25 55 12           bo.hallblom@gmail.com
Johan Berglöw          27 O               Ledamot                             0707-56 60 67          berglowjohan@gmail.com
Marcus Oscarsson      –                    HSB representant            0707-21 51 66           marcus.oscarsson@hsb.se
Valberedning
Namn                          Uppgång                      Telefon                                 E-post
Erik Wennerby         25 I                              0730-23 96 73                      erik.wennerby@gmail.com
Staffan Wahlbeck    29 B                             0727-41 54 21                        staffan.wahlbeck@gmail.com
Marcus Green           27 L                             0706-02 77 55                       marcus.green@gbg.gmail.com