Handlingar till föreningsstämman 2023

I början av veckan kommer handlingarna att delas ut i alla brevlådor. Här kan du ta del av dem digitalt så länge. (Vi hade gjort en förstasida med egna bilder – men detta missades vid tryck.)

Många förslag på årets stämma

På stämman kommer flera motioner (förslag från medlemmar) att behandlas, bland annat pallkragar.

Förslag till nya stadgar, lokalerna vid Kompassgatan och förslag om att utreda bergvärme är propositioner (förslag från styrelsen) som också kommer att vara föremål för stämman.

Årsredovisning, om styrelsen beviljas ansvarsfrihet och val av styrelse, revisorer och valberedning är några av de sedvanliga punkterna på stämman som alltså äger rum på Musikens hus, den 16 maj kl 18:00.

OBS fel i ombudsfullmakten!
I fullmaktstexten står att vi uppmanar till poströstning. Detta är en skrivning som glömts kvar sen pandemins dagar. Fullmakten fungerar ändå för årets stämma. 

Varmt välkommen!

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.