Motionera i BRF Betel

Om du har ett förslag till föreningen kan du lägga en motion till stämman.

Tips för att skriva en motion

Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas och formuleras, men här är några tips.

  1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Beskriv ärendet. Ange till exempel bakgrunden eller problemet och vilka fördelar som kan uppnås med ditt förslag.
  3. Ange vilket beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Du kan också ge alternativa förslag om det första förslaget avslås.
  4. Maila förslaget till info@brfbetel.se eller lägg motionen i brevlådan till samlingslokalen. Ange namn, telefonnummer och var du bor.

Sista dagen att lämna/skicka motionen är 31 mars (samma datum varje år).

Så här hanteras din motion

Inför stämman kommer styrelsen att gå igenom ditt förslag och föreslå stämman att bifalla eller avslå förslaget. Styrelsen kan också föreslå att stämman ska anse motionen besvarad. Detta kan vara i fall när motionen mer är formulerad som en fråga, eller till exempel om styrelsen anser att förslaget i motionen redan är tillgodosett. Styrelsens förslag med anledning av motionen delas ut (oftast tillsammans med årsmöteshandlingarna) minst en vecka före stämman.

Du behöver inte motionera för att lägga förslag till styrelsen

Du kan komma med förslag direkt till styrelsen under hela verksamhetsåret utan att motionera till stämman. De kan då tas upp vid ett vanligt styrelsemöte. De motioner som bäst lämpar sig för en stämma är sådana som rör hela föreningen. Exempel på motioner under senare år som bifallits är att utreda solceller på taket, att utredda om föreningen ska bygga balkonger och att föreningen ska upprätta en krisplan.