Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand ska du först ha tillstånd för detta från styrelsen. Fyll i blanketten (länk till höger) och lämna till på expeditionen i god tid. Beslutet tas vid ett styrelsemöte och styrelsen sammanträder oftast första måndagen i månaden.

Att olovligt hyra ut  kan leda till förverkande av lägenheten (gäller både för korttidsuthyrningar (som i övrigt har egna regler) och vanliga andrahandsuthyrningar).

Avgift vid andrahandsuthyrningar

Betel tar ut en avgift vid andrahandsuthyrningar (gäller de som beslutas från och med 5/2 2024). Även befintliga  uthyrningar som  beviljas förlängning avgiftsbeläggs.

Anledningen är att föreningen har såväl kostnader, arbete som risker med andrahandsuthyrningar.

Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet och är därför för 2024 477 kr per påbörjad kalendermånad.