Angående TV-kanaler i Betel

Betel har mottagning av TV signaler via antenner på taket ovanför 29A.
Signalerna behandlas i en central och skickas ut till Betels lägenheter via antennkabel.

Analog och digital TV
TV-signal kan skickas analogt och digitalt.
Analog utsändning är det sätt som TV signaler skickades ut när TV började sändas i Sverige i början av 1950-talet och var i bruk fram till 2007 då staten upphörde med utsändning av TV i analogt format.
Digital utsändning började under 1990-talet. Digital utsändning ökar kvaliteten på bilden, minskar känsligheten för störningar, möjliggör för utsändning av fler signaler samt gör det möjligt att koda TV-signaler.

I de digitala signalerna finns också ett kommersiellt intresse för TV-sändande företag. Modellen för digital utsändning är att varje TV som skall ta emot digital TV måste ha ett speciellt avkodningskort.

För SVT, TV4 och TV6 är denna avkodning gratis men för övriga signaler tillkommer en kostnad för användaren.

Digitala kanaler får ej avkodas centralt i en fastighet och skickas ut i digitalt format till de boende, den digitala utsändningsmodellen bygger på att användarna betalar för varje TV som skall ta emot digitala signaler.

Digitala signaler får dock omvandlas till analoga signaler centralt och skickas ut i analogt format till hushåll i fastighet.

TV i Betel
Betel har centralt omvandlat till analoga signaler och skickat ut till de boende via antennuttaget.
Tidigare hade vi en avgift för mottagande av analoga TV-kanaler utanför SVT och TV4 vilket reglerades med en filterdosa. Denna avgift är sedan ett antal år är borttagen.

Nu är Betels utrustning för TV3, Kanal 5, BBC, MTV med flera föråldrad och kan inte längre skicka ut TV-signaler analogt till de boende. Även utrustningen för att omvandla SVT och TV4 till analoga signaler kommer inom kort att vara föråldrad och behöva bytas ut.

Om vi ska fortsätta kunna skicka ut TV analogt till alla boende i Betel via antennuttaget behöver vi uppdatera vår utrustning, detta kommer att kosta ca 40 000 kr under 2019 och ytterligare ca 30 000 kr under 2020. Vi kommer då ha utrustning som företaget som säljer den till oss uppskattar kommer fungera i ca 10 år.

Moderna TV apparater
Alla platta TV-apparater är rent tekniskt gjorda för att ta emot signaler digitalt, deras små, små dioder eller lampor som utgör själva skärmen fungerar väldigt väl med det digitala formatet.
Analog TV-mottagning i en platt-TV ger däremot oftast en dålig bildkvalité, vilket blir extra tydligt när skärmstorleken blir större, över 32 tum.

Intresse för analog utsändning
Då kostnaden för att fortsätta skicka ut TV-kanaler analogt är ganska stor vill styrelsen höra om intresset och be er ge feedback till styrelsen.

Detta kan göras via detta via elektroniskt formulär eller genom att fylla i enkät bifogad i senaste Avisen och lämna in på brf Betels expedition eller låda.

Klicka här för att komma till formulär om TV i Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Angående TV-kanaler i Betel

Rapport från styrelsemöte november

Hej,

här kommer en rapport från styrelsemötet 2018-11-05.

Glögg-AW
Den 7 december planerade vi en Glögg-AW och har annonserat efter medlemmar som är kan arrangera utan resultat. Vi ställer därför in Glögg-AW.

Fönster
Vissa fönster är slitna. Inspektion av fönster är krångligt för Betels fastighetsskötare då det kräver att vi samlar in nycklar vilket ger mycket administration. Fastighetsskötaren kommer därför tillsammans med hantverkare under senvintern 2019 åka skylift i Betel och inspektera fönster från utsidan för att se vilka som behöver renoveras.

Snöröjning
Under vintern 2018-2019 har vi avtal för skottning av ytor som måste handskottas med Kungsbacka trädgårdsservice. De kommer vardagar från den 15 november till 31 mars. Handskottning på helger sköts av medlemmarna själva.
Skottning med maskin där den kommer åt sker via HSB.

Budget. Ingen avgiftshöjning 2019.
Styrelsen har tillsammans med HSBs ekonom tagit fram en budget för 2019 vilket fastställdes på styrelsemötet 2018-11-05.
Budgeten innebär ingen avgiftshöjning för föreningens medlemmar 2019.
I superkorta drag ser budgeten ut så här:
Drift (städ, el, vatten, värme, sophämtning, enklare reparationer, löner): 5 milj. kr.
Renovering (elprojekt, förträdgårdar): 2 milj. kr.
Räntor, avskrivningar och fastighetsskatt: 1 milj. kr.
För ytterligare detaljer kring Betels ekonomi hänvisas till årsredovisning.

Inbärning av utemöbler.
Nytt rekord: 53 minuter, tack alla som hjälpte till.

Styrelsen Brf Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte november

Rapport från styrelsemöte oktober

Hej Boende,

Här kommer rapport från styrelsemöte 2018-10-08

Efter positiv feedback på rapport från styrelsemöte fortsätter vi med kort information efter styrelsemötet den 8 oktober.

Balkonger
Balkonggruppen informerade om arbetets fortskridande. Förutsättningar för balkongutbyggnad har utretts samt 3D-skiss har tagits fram. Nästa steg är kontakta stadsbyggnadskontoret för en första handledning om det finns möjlighet till balkongbyggnad i Betel och därefter informationsmöte för boende.
Beslut för balkongbyggnad i Betel kräver 2/3 majoritet på föreningsstämma.

Renovering av förträdgårdar mot Paradisgatan utanför 25an
Vi ha under året jobbat på ett förfrågningsunderlag för renovering av förträdgården mot Paradisgatan utanför 25an då den är i behov av renovering. Ett bra förfrågningsunderlag är viktigt för att få in korrekta anbud från firmor.
Under september har Betel haft möte med intresserade firmor samt anbudsöppning.
Styrelsen beslutade att anlita Veako och arbetet påbörjas så snart som möjligt, både ljud och utrymme på Paradisgatan kommer påverkas under arbetet.

Orienteringstavla Betel
Besökare och leverantörer har ibland svårt att hitta portarna i Betel. Vi har därför gett Ulrika i uppdrag att ta fram förslag på orienteringstavla att sätta upp mot Paradisgatan mellan gårdarna.

Möte för nya medlemmar
I föreningen har vi en omsättning på ca 20-30 lägenhetsförsäljningar per år.
För att introducera nya medlemmar till föreningen ordnar styrelsen introduktionsmöte 2 gånger per år varav ett hölls den 24 september.

Trädgårdsmöbler
Den 14 oktober tvättade vi av och bar in våra trädgårdsmöbler. Innan de bärs ut igen i vår kommer de att ytbehandlas och repareras vid behov.
Ibland ligger möbler ner på gårdarna på grund av lek, vind eller annan anledning. Vi vill be föräldrar att uppmana sina barn att inte leka med liggande stolar då det finns risk att de går sönder. Möblerna håller bättre om de står upp, så om du ser möbler som ligger ner, ställ dem gärna upp.

Glögg after work
Vi söker arrangörer till glögg after work den 7 december i föreningslokalen.
Betel betalar glögg och tilltugg. Frivilliga kan höra av sig till styrelsen eller förtroendeman via expeditionen, mail eller facebook.

Styrelsen Brf Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte oktober

Rapport från styrelsemöte september

Hej Boende

Nedan hittar ni ett sammandrag med väsentlig information från vårt senaste styrelsemöte i september.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte september

Viktiga datum inför hösten

Nu är hösten här men förhoppningsvis har vi många fina dagar kvar innan vintern kommer. Framöver har vi några viktiga datum för medlemmarna att va del av.

21-23 September är det Containerhelg på Betel. Den kommer stå på Paradisgatan utanför möbelförrådet. Ta tillfället i akt och rensa ut de saker du inte behöver.
24 September är det träff för nya medlemmar. Samling 19:00 i föreningslokalen. Träffa varandra och representanter från styrelsen. Fika och bra information utlovas.
14 Oktober är det möbelbärar- och trädgårdsdag

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Viktiga datum inför hösten

Betelfest 25 augusti

Det blir musik i flera former och snacks (kom inte middagshungrig), fiskdamm och så trevligt som just betelbor kan göra det.

Vid regn (tyvärr ser det ju ut så) så är i vi föreningslokalen. Kl 18 startar vi.

Alla som vill vara med och göra det fint inför festen är välkomna lite tidigare.

Påminn alla dina grannar så det inte missar och förbered dig gärna för allsången. Här finns en Spotifylista att träna på:  https://open.spotify.com/…/mmaalliinn/playlist/6cEIonfpz5Vf…

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Betelfest 25 augusti

Cykelröjning

Nu har vi kommit igång med cykelröjningen, 27:an och 29:an är klara. Är det så att du inte taggat din cykel eller skrivit en lapp på den är det sannolikt att den åkt in i möbelförrådet. Om du vill hämta ut din cykel kommer vi på lördag mellan 15 och 16 fortsätta arbetet, med 25:an, och då kan du med fördel hämta ut din cykel. Alternativt ringa till Sebastian i styrelsen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Cykelröjning

Byggnadsställningar 25A-H

Idag onsdag den 13 juni påbörjas arbetet med att ställa upp byggnadsställningar längs fasaden på 25 A-H, mot Paradisgatan. Anledningen är att fasaden ska tvättas och fönstren ska målas. Allt i enlighet med vårt löpande underhåll. Arbetet beräknas pågå i 2-3 veckor men är väderberoende.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Byggnadsställningar 25A-H

Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

En programhandling* har påbörjats och är snart klar. När den är klar kan vi gå till Stadsbyggnadskontoret för ett första samtal.

Saker vi diskuterat är bland annat 

* Problematik kring skuggning, insyn, störning (ljud). 

* Problematiska lägen, uteplatser från första våning (balkonger kan ej byggas på första våning då de måste vara 3m från marken). 

* Symmetri, utseende (öpnna/stängda balkonger, glasdörrar/bröstade dörrar).

* Hur bevarar vi på bästa sätt karaktären på våra hus och gårdar? Problematik kring infästning av balkonger (vår eternitfasad försvårar). 

Vi utesluter inga lägen för balkonger utan jobbar på att så många som möjligt som vill ska kunna vara med om planerna blir verklighet. Överlag har vi försökt undvika att komma fram till svar utan bara diskuterat och problematiserat. Balkonggruppen är en utredningsgrupp och inte en intressegrupp (i gruppen finns folk representerade från alla olika våningsplan. Några av oss kan tänka oss balkong, några av oss inte). Balkonggruppen tar inga beslut utan det görs av styrelsen eller föreningsstämma beroende på frågans karaktär.

Vad en balkong eventuellt skulle kunna kosta vågar vi i nuläget inte svara på, men då vi är noga med att vårda våra fina hus och gårdar och dessutom har eternitfasaden att ta hänsyn till kan man nog räkna med att det blir dyrare än ett genomsnittligt balkongbygge.

Balkongutredningen generar vissa kostnader som föreningen betalar tills vidare, vid en eventuell balkongbyggnation delas denna kostnad på de som bygger balkong. Kostnaden hamnar alltså bara på föreningen utifall det inte blir något bygge av balkonger. 

Ett balkongbygge bekostas av den som vill ha en balkong, efter byggnation måste dock underhållet övergå i föreningens ansvar, vilket genererar en viss höjning av månadsavgiften.

Balkonggruppen har numera en e-postadress dit man kan höra av sig med frågor och funderingar:

betelbalkong@gmail.com

Dialog med stadsbyggnadskontoret ska ske så snart det är möjligt (när programhandlingen är klar). När vi har mer info kallar vi till ett nytt möte för föreningens medlemmar.

/Balkonggruppen

* Ett styrdokument med riktlinjer för ett projekt. En programhandling brukar innehålla en beskrivning av projektförutsättningarna (lagkrav, ljusförhållanden, etc) följt av en utredning av så många aspekter som möjligt som projektet berör. Med slutledning från denna utredning kan man sätta upp riktlinjer för den fortsatta projekteringen. Vilka regler och hur många varierar från projekt till projekt.

En programhandling skall fungera som en enad åsikt för de som omfattas av projektet, men också som en sammanställd argumentation som underlag i dialogen med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

Balkonginformation!

Måndag 14 maj kl 19:00 i samlingslokalen kommer balkonggruppen ge lite information om den pågående balkongutredningen och det blir ett tillfälle där man kan ställa frågor och kanske komma med åsikter.

Varmt välkomna och hoppas vi ses!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Balkonginformation!