Föreningsstämma 15 maj kl 18:00

Välkommen till föreningsstämman 2024

Tid: Onsdagen den 15 maj kl 18:00

Plats: Samlingslokalen utanför expeditionen, Paradisgatan 25

Kallelse till stämman hittar du här! Anmälan behövs inte.

Alla handlingar kommer att delas ut i brevlådorna senast en vecka före stämman. Senast 17 april kommer kallelse tillsammans med förslag till nya stadgar att anslås i tvättstugan, på övriga anslagstavlor och finnas tillgängligt på expeditionen.

Vad kommer att behandlas på stämman?

Det har inte inkommit några motioner till årets stämma och styrelsen har heller inte, förutom vad gäller stadgeändringarna, några förslag utöver stämmans sedvanliga dagordningspunkter.

I samband med årsredovisningen kommer styrelsen att återrapportera de uppdrag som stämman gav till styrelsen vid förra årsmötet (undersöka förutsättningar för bergvärme och de tomma lokalerna på Kompassgatan bland annat).

Styrelsen kommer också att informera om ambitionen att stärka klimat- och miljöarbetet i Betel. Kanske vill du vara med i den miljögrupp, som vi hoppas kan komma igång?

Antagande av nya stadgar 

Du minns kanske att vi antog nya stadgar (första beslutet) redan vid förra årsstämman?

Dock visade det sig att vårt försök att begränsa rösträtten på stämman till en röst per hushåll, i de fall olika personer i ett hushåll med sammanslagna lägenheter, står skrivna på olika lägenheter. Detta visade sig strida mot lagstiftningen och vi nödgades ta bort detta och föreslå medlemmarna att åter anta stadgarna för första gången vid en ny stämma.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom gällande – anslås i tvättstugan (senast 17 april), på brfbetel.se och tillhandahålls även på expeditionen. Medlem som så önskar kan få föreslagna och gällande stadgar utskrivna genom att kontakta förtroendeman. 

Varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma 15 maj kl 18:00

Vårstädningar och gasavstängning

Gasavstängning på 25:an 10 april

Gasen kommer att vara avstängd på hela 25:an 10 april kl 8:30-16:00. Detta för att åtgärda brister som upptäcktes vid besiktningen.

Storstädning av lokaler i maj

Tvättstugan kommer att vara stängd 2-3 maj och samlingslokalen 16-17 maj för storstädning.

Gästlägenheten kommer också att få sig en duvning – men där är inte datum klart när detta skrivs.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårstädningar och gasavstängning

Märk din cykel

Från den 25:e mars inleds en cykelrensning som innebär att cyklar (och annat med hjul, såsom barnvagnar och kärror) som inte är märkta kommer att tas omhand, förvaras i tre månader och därefter skänkas till ideell organisation som rustar upp/tar hand om delar och säljer.

Såväl cyklar ute som inne ska märkas.

Använd t ex gaffatejp och märkpenna och skriv namn och uppgång.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Märk din cykel

Nya routrar att hämta på expeditionen

Vi har nytt avtal med Bahnhof och i samband med detta ingick ny router som finns att hämta på expeditionen på expeditionstid, måndagar kl 18-19.

Där finns också instruktioner och också telefonnummer om du behöver support.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya routrar att hämta på expeditionen

Vattenläcka på 27:an fredag 15 mars kl 15:00

Vattnet är avstängt på hela 27:an på grund av en vattenläcka. De jobbar på den och tror att det är fixat före kl 16.
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vattenläcka på 27:an fredag 15 mars kl 15:00

Hobbyrum, barnvagnsförråd och gasinspektion – check!

Nu kan såväl hobbyrum som barnvagnsförrådet Ulla användas igen efter att ha varit stängda på grund av rörrenoveringar på 25:an.

Dessutom hälsar fastighetsskötaren att gasinspektionen nu är genomförd och hon vill också passa på att tacka för att alla berörda lämnat nycklar eller låtit bli att låsa och även sett till att rören varit tillgängliga så att allt gått smidigt.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hobbyrum, barnvagnsförråd och gasinspektion – check!

Märk din cykel

Alla cyklar och andra “fordon” på gemensamma ytor– såväl inne som ute– ska märkas väl synligt med namn och uppgång senast 25 mars.

Inför denna rensning delar vi inte ut några klisterlappar utan vi tror det går att lösa med uppfinningsrikedom och till exempel gaffa- eller frystejp.

Omärkta cyklar och liknande kommer att tas omhand i slutet av mars.

Föreningen förvarar dem sedan i tre månader varefter de skänks till en ideell förening som hämtar gratis, renoverar dem och säljer vidare.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Märk din cykel

Avgift vid andrahandsuthyrning

Betels styrelse har beslutat att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningar, som beslutas från och med 5/2 2024. Även befintliga  uthyrningar som beviljas förlängning avgiftsbeläggs.

Anledningen är att föreningen har såväl kostnader, arbete som risker med andrahandsuthyrningar och styrelsen anser därför att det är rimligt att de som  nyttjar denna möjlighet också betalar för den. 

Avgiften har fastställt till 10 % av prisbasbeloppet och blir därför för 2024 477 kr per påbörjad kalendermånad. 

Läs mer om att hyra ut lägenheten här!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Avgift vid andrahandsuthyrning

Vårens datum

24 mars Samling mellan gårdarna kl 11 för att bära ut trädgårdsmöblerna
25 mars Alla cyklar och kärror på alla allmänna ytor ute och inne (dvs även personliga cykelplatser) ska vara märkta med namn och uppgång
31 mars Sista dagen att lämna in motion till årsstämman
21 april Trädgårdsdag  – samling mellan gårdarna kl 11
3-5 maj Container finns på plats – kanske blir det loppis?
15 maj Årsstämma kl 18

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårens datum

Dags att motionera

Om du har ett förslag som handlar om vårt boende eller hur föreningen  sköts kan du lägga en motion till stämman som 2024 är 15 maj.

Du kan maila motionen till info@brfbetel.se eller lägga den i brevlådan till expeditionen senast 31 mars.

Mer information om hur motioner hanteras i Betel och lite tips om vad en motion bör innehålla bland annat hittar du här!

Förutom att motionera vid stämman kan du förstås komma med idéer och förslag till styrelsen året runt!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags att motionera