Ställningsbyggnation på 25I-R

Vecka 33 kommer ställningsbyggnation att påbörjas vid 25 I-R (på innergården). När ställningen är på plats kommer fasaden tvättas och fönstren ses över.

Arbetet är väderberoende. Vid ogynnsamma väderförhållanden kan arbetet behöva pausas, vilket kan påverka tidsplanen. Ställningen kommer att stå kvar tills hela arbetet är slutfört.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ställningsbyggnation på 25I-R

Årsmötet 2024

Här hittar du protokollet från ordinarie föreningsstämma 2024 och här finns signerad årsredovisning för 2023

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2024

Framtida trapphus i Betel

Nu finns en ny design för våra trapphus som kommer att tillämpas när de renoveras.

Björkfanér målas röd

Våra dörrar håller bra klass, både säkerhetsmässigt och brandmässigt och det finns därför ingen anledning att byta ut dem. Arkitekterna (Björling Arkitektur) har utgått från den röda färgen som finns Terrazzo-trappan (”stentrappan” till våning ett) och våra dörrar och dörrlistor som idag är i björkfanér målas i denna färg.

Skurkant ska skydda mot smuts

Där väggarna är mest utsatta för smuts, målas en så kallad skurkant i en grå nyans.  Denna färg målas också mellan lägenhetsdörrarna.

Mattor

Längst ned, innanför porten, läggs en fast matta i ett material som tål vatten. Även denna ”plockar upp” färgstänk från Terazzotrappan. På denna kommer en lös halvmåneformad dörrmatta.

Linoleummattan till våning två och tre byts mot marmorerad mörkare dito. Linoleum är ett naturmaterial som enligt tillverkaren Forbo till och med är klimatpositiv – det vill säga tar upp mer koldioxid än de utsläpp som tillverkning och transporter av den skapar.

När blir mitt trapphus åtgärdat?

Själva renoveringen har hittills skjutits framför oss i tid beroende på det ekonomiska läget och att vi istället för trapphus och cykelförråd fokuserat på relining av ingjutna avloppsrör i grunden.

I underhållsplanen, som den ser ut nu, ska renovering av trapphus inledas 2026.  Enskilda trapphus behöver dock åtgärdas mer skyndsamt och då är det bra att det finns en beslutad utformning i form av färg och material.

Med en plan för hur det ska se ut kommer nästa steg att vara att ta in offerter. Tidplanen kan komma att justeras utifrån vad det beräknas kosta och hur vårt ekonomiska läge ser ut.

Mer information

I fönstret till samlingslokalen kan du se utskrifter på designen och du kan också ladda ned hela materialet från arkitektbyrån där det också framgår alternativa förslag på mattor och ett alternativ där bröstningen mellan dörrarna också målas röd.

Styrelsen har dock beslutat mattor i enlighet med det som återfinns på sidan 6 i materialet och att bröstningen mellan dörrarna ska vara grå.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Framtida trapphus i Betel

Gasbesiktningen klar och åtgärder snart klara

Gasbesiktningen är nu klar och våra ledningar visade sig hålla god standard. Vi fick några få påpekanden som håller på att åtgärdas. Detta är helt klart på 25:an. Fastighetsskötaren hälsar och tackar för att alla i 25:an som fixade så att deras förråd och gasledningar gjordes tillgängliga så att felen kunde åtgärdas smidigt.

Boende på 27:an och 29:an har fått utskickat om de har källarförråd som är berörda. Har du inte hört något behöver inte reparatörerna tillgång till ditt förråd.

Förbjudet att förvara gasol och brandfarliga vätskor i föreningen

I samband med inspektionen upptäcktes, av en slump, en gasoltub i ett källarförråd. Vi vill därför ta tillfället i akt att upplysa/påminna om att det är i lag förbjudet att förvara gasolflaskor och brandfarliga vätskor i källare och på vindar i flerfamiljshus.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Gasbesiktningen klar och åtgärder snart klara

Föreningsstämma 15 maj kl 18:00

Välkommen till föreningsstämman 2024

Tid: Onsdagen den 15 maj kl 18:00

Plats: Samlingslokalen utanför expeditionen, Paradisgatan 25

Kallelse till stämman hittar du här! Anmälan behövs inte.

Alla handlingar kommer att delas ut i brevlådorna senast en vecka före stämman. Senast 17 april kommer kallelse tillsammans med förslag till nya stadgar att anslås i tvättstugan, på övriga anslagstavlor och finnas tillgängligt på expeditionen.

Vad kommer att behandlas på stämman?

Det har inte inkommit några motioner till årets stämma och styrelsen har heller inte, förutom vad gäller stadgeändringarna, några förslag utöver stämmans sedvanliga dagordningspunkter.

I samband med årsredovisningen kommer styrelsen att återrapportera de uppdrag som stämman gav till styrelsen vid förra årsmötet (undersöka förutsättningar för bergvärme och de tomma lokalerna på Kompassgatan bland annat).

Styrelsen kommer också att informera om ambitionen att stärka klimat- och miljöarbetet i Betel. Kanske vill du vara med i den miljögrupp, som vi hoppas kan komma igång?

Antagande av nya stadgar 

Du minns kanske att vi antog nya stadgar (första beslutet) redan vid förra årsstämman?

Dock visade det sig att vårt försök att begränsa rösträtten på stämman till en röst per hushåll, i de fall olika personer i ett hushåll med sammanslagna lägenheter, står skrivna på olika lägenheter. Detta visade sig strida mot lagstiftningen och vi nödgades ta bort detta och föreslå medlemmarna att åter anta stadgarna för första gången vid en ny stämma.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom gällande – anslås i tvättstugan (senast 17 april), på brfbetel.se och tillhandahålls även på expeditionen. Medlem som så önskar kan få föreslagna och gällande stadgar utskrivna genom att kontakta förtroendeman. 

Varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Föreningsstämma 15 maj kl 18:00

Vårstädningar och gasavstängning

Gasavstängning på 25:an 10 april

Gasen kommer att vara avstängd på hela 25:an 10 april kl 8:30-16:00. Detta för att åtgärda brister som upptäcktes vid besiktningen.

Storstädning av lokaler i maj

Tvättstugan kommer att vara stängd 2-3 maj och samlingslokalen 16-17 maj för storstädning.

Gästlägenheten kommer också att få sig en duvning – men där är inte datum klart när detta skrivs.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårstädningar och gasavstängning

Märk din cykel

Från den 25:e mars inleds en cykelrensning som innebär att cyklar (och annat med hjul, såsom barnvagnar och kärror) som inte är märkta kommer att tas omhand, förvaras i tre månader och därefter skänkas till ideell organisation som rustar upp/tar hand om delar och säljer.

Såväl cyklar ute som inne ska märkas.

Använd t ex gaffatejp och märkpenna och skriv namn och uppgång.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Märk din cykel

Nya routrar att hämta på expeditionen

Vi har nytt avtal med Bahnhof och i samband med detta ingick ny router som finns att hämta på expeditionen på expeditionstid, måndagar kl 18-19.

Där finns också instruktioner och också telefonnummer om du behöver support.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya routrar att hämta på expeditionen

Vattenläcka på 27:an fredag 15 mars kl 15:00

Vattnet är avstängt på hela 27:an på grund av en vattenläcka. De jobbar på den och tror att det är fixat före kl 16.
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vattenläcka på 27:an fredag 15 mars kl 15:00

Hobbyrum, barnvagnsförråd och gasinspektion – check!

Nu kan såväl hobbyrum som barnvagnsförrådet Ulla användas igen efter att ha varit stängda på grund av rörrenoveringar på 25:an.

Dessutom hälsar fastighetsskötaren att gasinspektionen nu är genomförd och hon vill också passa på att tacka för att alla berörda lämnat nycklar eller låtit bli att låsa och även sett till att rören varit tillgängliga så att allt gått smidigt.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hobbyrum, barnvagnsförråd och gasinspektion – check!