Handlingar till föreningsstämman 2023

I början av veckan kommer handlingarna att delas ut i alla brevlådor. Här kan du ta del av dem digitalt så länge. (Vi hade gjort en förstasida med egna bilder – men detta missades vid tryck.)

Många förslag på årets stämma

På stämman kommer flera motioner (förslag från medlemmar) att behandlas, bland annat pallkragar.

Förslag till nya stadgar, lokalerna vid Kompassgatan och förslag om att utreda bergvärme är propositioner (förslag från styrelsen) som också kommer att vara föremål för stämman.

Årsredovisning, om styrelsen beviljas ansvarsfrihet och val av styrelse, revisorer och valberedning är några av de sedvanliga punkterna på stämman som alltså äger rum på Musikens hus, den 16 maj kl 18:00.

OBS fel i ombudsfullmakten!
I fullmaktstexten står att vi uppmanar till poströstning. Detta är en skrivning som glömts kvar sen pandemins dagar. Fullmakten fungerar ändå för årets stämma. 

Varmt välkommen!

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Handlingar till föreningsstämman 2023

Förslag på nya stadgar

På grund av ny lagstiftning fr o m 1 januari 2023 blir våra stadgar missvisande. Styrelsen föreslår därför stämman att revidera stadgarna så att de stämmer med lagstiftningen. Vi vill samtidigt passa på att se till att de överensstämmer så mycket som möjligt med HSB:s normalstadgar och förtydliga några skrivningar så att de speglar verkligheten i vår förening.

Vad är nytt?

Viktigaste förändringarna är de skärpningar i lagstiftningen av regler som berör renovering och ändring av lägenheter. Bland annat gäller att om en lägenhetsinnehavare gör ändringar som inte är godkända av styrelsen kan detta nu vara grund för att lägenheten förverkas.

HSB har tagit fram normalstadgar som är anpassade till förändringarna i lag samt vissa andra språkliga moderniseringar och förtydliganden. Vi tycker att det är bra att följa dessa  då det är beprövade skrivningar som underlättar vår kommunikation med såväl HSB som medlemmar och en eventuell framtida uppdatering.

Andra mindre ändringar:

  • Borttagande av att stämman väljer ordförande i samband med val av styrelse
  • Borttagande av dagordningspunkt där stämman utser fullmäktige samt övriga representanter i HSB.
  • Vi skriver in att styrelsen inom sig, förutom ordförande, utser sekreterare, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, ansvarig för introduktion av nya medlemmar och vice ordförande. Styrelsen utser även fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB inom sig.
  • Genom att förtydliga att ”hushåll har en röst” tydliggör vi att även om hushållsmedlemmar innehar olika lägenheter gäller en röst vid stämman.
  • Beslut att ändra stadgarna ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och kallelse ska ha skett senast fyra veckor före stämman.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom de gällande – finns i tvättstugan, på brfbetel.se och på expeditionen.

Här kan du läsa förslaget till nya stadgar och jämföra med gällande.

Här kan du läsa kallelsen till ordinarie föreningsstämma 16 maj kl 18, på Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Förslag på nya stadgar

ENKÄT, tyck till om lokalfrågan!

Delta i en digital enkät för att samla in önskemål gällande vad vi ska göra med lokalerna på Kompassgatan!

Vill du hellre fylla i en fysisk enkät så finner du sådana på anslagstavlan i tvättstuga. Lämna in i brevlådan i tvättstugan eller på expeditionen (brevinkastet är öppet dygnet runt 🙂

Sista svarsdag är 31/3

Klicka på nedan länk för att komma till enkäten

https://forms.gle/uLVCDdoDPNNSg2Au9

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ENKÄT, tyck till om lokalfrågan!

Pallkragarna kvar ett tag till

Vi avvaktar att ta bort pallkragarna och frågar stämman om och hur odling i dessa ska fortsätta.

I april förra året beslutade årsstämman att pallkragarna skulle flyttas från gårdarna i enlighet med den motion som togs upp. Styrelsen har under året undersökt möjligheten till annan placering. Detta gjordes tillsammans med motionären och i samråd med de grannar som eventuellt skulle påverkas av placeringen. Då vi inte lyckades med att hitta platser blev åtgärden att ta bort pallkragarna från gårdarna.

Protester kom in från flera odlare och vi förstår att det fanns en förväntan om att odling skulle kunna fortsätta ske, men på nya platser. Det har även inkommit ett brev till styrelsen där man ber att vi inte ska ta bort pallkragarna före den kommande årsstämman.
Vi har därför bestämt att gå tillbaka till stämman och inhämta råd och vi avvaktar därför också med att ta bort kragarna.

Vi hoppas att du kommer till stämman den 16 maj. Din röst kan även avges genom att du ger en annan medlem en fullmakt.

Handlingar inför stämman kommer delas ut i god tid.

/Styrelsen BRF Betel

Ur motionen som stämman biföll 2022:

”Konkret föreslår jag att man flyttar pallkragarna bort från gårdarna. Det finns soliga platser som inte nyttjas för vistelse, t.ex. mellan tvättställningen och rabatten mellan gårdarna. Pallkragarna bör även kunna ställas mycket tätare än de nu står; Två pallkragar kan stå rygg i rygg följt av ett mellanrum på 0,5m så att fler får plats på en liten yta. Om efterfrågan på den här typen av odling består så bör man ju också titta på en permanent lösning som bättre passar gårdarnas utformning och att detta kommuniceras betydligt bättre än övriga projekt som realiserats de senaste åren.”

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pallkragarna kvar ett tag till

Vad händer med pallkragarna?

Uppdaterad information kommer inom kort!

Den 15 mars kommer alla pallkragar för odling att tas bort. Detta efter beslut på förra stämman om att flytta dem samt att det efter utredning inte gått att hitta alternativa platser som skulle fungera bättre. Detta sammantaget gör att styrelsen beslutat att avsluta odlingsmöjligheten i pallkragar på gården. För er som vill fortsätta stadsodla tipsar styrelsen om Slottsskogens Odlarlycka och Göteborgs stads olika projekt via https://stadsnaraodling.goteborg.se

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vad händer med pallkragarna?

Klädbytarstång i tvättstugan

Nu är klädbytarstången på plats i tvättstugan.

Övergripande principer:

  • Ta med dig plagg – hela och rena – och byt till dig något likvärdigt på stången.

  • Vill du bara lämna plagg så märk med inbytespris och dagens datum.

  • Ser du något du vill ha på stången men inte har något att byta med så swisha till välgörande ändamål.

Fullständiga instruktioner och lappar att sätta på kläderna finns i tvättstugan.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Klädbytarstång i tvättstugan

Vårens datum klara!

BRF Betel Vår 2023

26 mars 
Vi bär ut trädgårdsmöblerna och grillarna. Samling mellan gårdarna kl 11:00.

6-7 maj
Containerhelg
Även uppsamling av farligt avfall (färg, kemikalier etc). Mer info på hemsidan och FB när det närmar sig.

16 april
Trädgårdsdag
Vi gör fint i rabatterna efter vintern och inför sommaren som kommer. Samling mellan gårdarna kl 11:00.

16 maj
Årstämma
– Musikens Hus 18:00. Mer info kommer!

Mer om vad som händer i föreningen hittar du på hemsidan www.brfbetel.se och Betelbor på Facebook

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårens datum klara!

Hur ska vi använda Betels tomma lokaler?

Välkommen på workshop!

Tisdag 24/1

18:30 Samling vid lokalen Kompassgatan 14 för visning

19:00 Workshop i samlingslokalen

I vår förening finns tomma lokaler som skulle kunna användas för vår gemensamma nytta. Bastu/relax, kontorsplatser, yoga och gästlägenhet(er) är sådant som tidigare diskuterats. 

Vid senaste stämman fick styrelsen i uppdrag att ytterligare lyssna in åsikter bland medlemmar och vi tar nu ett omtag genom workshop i samlingslokalen. Kom och uttryck dina ideér och spåna tillsammans med grannar! 

OBS!  Det är begränsat antal platser (24 st).

Anmäl dig till info@brfbetel.se, eller förtroendeman senast 22 januari.  Blir det fullt erbjuder vi fler tillfällen.

Resultatet av workshopen blir en del i styrelsens underlag för att ta fram förslag till stämman.

Väl mött!

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hur ska vi använda Betels tomma lokaler?

När du ska renovera eller bygga om

Att renovera kan vara bökigt och dyrt både för den som renoverar men också för grannarna om det görs fel. Därför har styrelsen fattat beslut om skärpta krav.

Redan sedan tidigare gäller att styrelsens tillstånd krävs för till exempel flytt av väggar. Nu krävs det också besiktningar i samband med badrumsrenoveringar. Det senare beror på att våra fastigheter, vid upprepade tillfällen, drabbats av kostnader på grund av felaktigt utförda badrumsrenoveringar.

Här kan du läsa vad som gäller när du ska renovera!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för När du ska renovera eller bygga om

Träff för nya medlemmar

 

Vill du veta mer om hur det är att bo och vara medlem i Betel? Eller vill du träffa andra nya Betelbor? Vi berättar om föreningen, våra lokaler, gårdar och hur du kan engagera dig i allt ifrån styrelse till trevligheter som till exempel fina gårdar eller ”after work”.  Träffen är framförallt till för dig som är ny medlem men även andra är välkomna!

Tid: Onsdag 23 november kl 19:00-20:30 (som längst).

Plats: Föreningslokalen, Paradisgatan 25

Både personer från styrelsen och från valberedningen medverkar.

Välkommen!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Träff för nya medlemmar