Ordinarie föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i föreningslokalen den 23 juni kl 18. Styrelsen uppmanar dock alla medlemmar, förutom styrelseledamöterna, att inte närvara utan poströsta för att minska risken för smittspridning.

Handlingar kommer att delas ut till medlemmarna i god tid före stämman men du kan också hämta dem här, såsom kallelsen.

Årsredovisning

När detta skrivs är vår påskrivna årsredovisning på tryckeriet. Här kan du ta del av bokslut, förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande i osignerad form så länge.

El i fokus denna stämma

Förutom sedvanliga årsmötespunkter finns en proposition (förslag från styrelsen) om gemensamt elavtal för alla boende i Betel och två motioner (förslag från medlemmar), båda med syfte att utreda möjligheten till solpaneler i föreningen. Underlagen till båda dessa frågor finner du här:

Så här poströstar du

Fyll i poströstningsformuläret, som finns här men också kommer att delas ut senast en vecka före stämman, och lämna det ifyllt i brevlådan till samlingslokalen senast 22/6. Det går naturligtvis bra att posta med vanlig post (HSB Brf Betel, Paradisgatan 25, 413 16 Göteborg) bara det är framme senast 22/6.

Hur diskutera och få mer information?

Diskussioner och frågor som normalt kan ställas när vi träffas på stämman hoppas vi få till genom såväl internet som anslagstavla i tvättstugan och genom personlig kontakt (mail och telefon t ex).

Facebookgruppen Betelbor kan vara ett bra ställe att dryfta frågorna. Bli medlem där om du inte redan är det! Självklart är alla välkomna att kontakta någon av styrelseledamöterna med frågor och synpunkter så lovar vi att försöka svara och även lyfta till gemensam anslagstavla i tvättstugan för att så mycket vi kan involvera även medlemmar som inte är på internet eller Facebook.

Lottning av parkeringsplatser

Vi kommer som vanligt att lotta ut åtta parkeringsplatser, varav förtur för rena elbilar (alltså inte hybrid), om sådana finns i föreningen, gäller för tre. Mer information och talong för lottning hittar du här men den kommer också att delas ut tillsammans med handlingarna.

Vi skulle ju besluta om bygge av balkonger eller inte?

Balkongfrågan, som styrelsen inte anser inte lämpar sig för ett sådant här förfarande, har vi redan tidigare beslutat att skjuta på till en senare stämma. Redan idag kan du dock läsa det beslutsunderlag för balkonger som styrelsen då avser att lägga fram.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.