Styrelse

Notera att ärenden till styrelsen bör skickas till info@brfbetel.se.

Post Namn Uppg Telefon E-post
Ordförande Ingrid Bexell Hultén 29C 0704-01 71 88 ingbex@hotmail.com
Vice ordf. Viktor Turegård 29C 0739-38 87 36 viktor.turegard@gmail.com
Sekreterare

Informationsansvarig

Andreas Haggärde

Sebastian Wendels

27K

25L

0733-40 33 34

0706-29 44 99

andreas@haggarde.se

sebastian.wendels@gmail.com

Ekonomiansvarig Henrik Östlund 27M 0703-67 88 70 ostlund@gmail.com
Avisen Eva-Lotta Blom 25D 0706-658089 blom.evalotta@gmail.com
Ledamot Malin Abrahamsson 25D 0736-589243 malin.s.abrahamsson@gmail.com
Ledamot Helena Norin 25J 0707-55 81 24 helena.norin@naturskyddsforeningen.se
HSB representant