När det inte funkar

Vad göra

…när det inte finns vatten i rören?

 • Kontrollera på goteborg.se (sök vattenavstängningar) om det finns en planerad eller akut avstängning från kommunen
 • Kolla med dina grannar, till exempel genom Facebook, om fler har problem med vattnet.
 • Om fler har problem och inga vattenavstängningar anges felanmäl till Göteborgs Stad Kretslopp och vatten på tel 031-368 27 00 (knappval 2)
 • Om endast din lägenhet står utan vatten kontakta fastighetsskötare eller förtroendeman tel 070-311 55 12 och i andra hand någon från styrelsen (telefonnummer på hemsida och i trappuppgång).
 • Om föreningen stänger av vattnet (till exempel när någon renoverar badrum) görs detta normalt bara i en uppgång och detta bör vara informerat om från den granne som renoverar.

…när det åter finns vatten efter en avstängning

Här är instruktioner från Göteborgs stad och de kan gälla även för vattenavstängningar i föreningen.

”Håll alla kranar stängda och gör inga egna arbeten på ledningarna. Betrakta ledningarna som trycksatta — som om de var fyllda med vatten — under hela avstängningstiden.

Vattnet kan vara missfärgat efter en avstängning. Låt kranen rinna tills missfärgningen försvunnit så kan du använda det som vanligt. Om rosten inte försvinner efter cirka 15 minuters spolning bör du kontakta oss. Rost är normalt inte skadligt utan är ett tekniskt problem som ska åtgärdas. Tvätt som missfärgats av rost bör tvättas om innan den torkat. Ibland kan det hjälpa med en liten tillsats av citronsyra, vinsyra eller oxalsyra i tvättvattnet. Skölj sedan tvätten väl.

Tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.”

… vid vattenläcka

 • Stäng kranar och ventiler. 
 • Kontakta fastighetsskötaren för att stänga huvudledning. Om fastighetsskötaren inte nås – ring SOS Alarm 031-334 11 56
 • Meddela förtroendeman som kontaktar försäkringsbolag
 • Vid skada på lägenhet och lösöre kontaktar bostadsrättsinnehavaren sitt försäkringsbolag. 

…när internet inte fungerar

 • Kontrollera om fler lägenheter är drabbade.
 • Om det bara är din lägenhet – ring Bahnhof 
 • Om det är flera lägenheter – kontakta fastighetskötaren, förtroendemannen eller någon i styrelsen och felanmäl till Bahnhof om inte felet finns på föreningens utrustning.

…när värme och varmvatten saknas

 • kontakta fastighetskötaren, förtroendemannen eller någon i styrelsen

…när du misstänker gasläcka

 • Ring 112

…vid strömavbrott

 • Om det endast är din lägenhet – kontrollera om jordfelsbrytare eller proppar löst ut. slå på/byt proppar. Om säkringarna åter löser ut behöver du kontrollera orsaken. 
 • Om det är flera lägenheter drabbade – kontrollera om det finns några driftstörningar på Göteborgs Energi och om inte felanmäl på 031-62 62 62

…om en granne stör

 •  Om du anar att någon far illa på grund av våld – ring 112
 • Mellan kl 22:00 och 7:00 ska det vara tyst i husen. Om du störs av hög musik, fester eller liknande – prata i första hand med din granne. Om ingen bättring sker kan du kontakta förtroendeman eller styrelsen som då kommer att kontakta din granne.
 • Tänk på att ljud som hör till det normala, till exempel barn som leker eller gråter, städning vid normala tider eller snarkningar – måste accepteras. Våra landshövdingehus ÄR lyhörda.
 • Om störningarna bedöms som oacceptabla och den boende fortsätter även efter påstötningar kan styrelsen skicka en formell anmodan om rättelse. En kopia av denna skickas då också till de sociala myndigheterna. Om förbättring ändå inte sker kan styrelsen gå vidare till Kronofogdemyndigheten och få lägenheten förverkad.
 • Ska du ha fest eller göra en renovering som innebär att du under en kort tid eller under en enstaka kväll kan komma att störa? Förvarna dina grannar, be dem säga till om det känns ohållbart. Eller bjud in dem till festen.

Viktiga telefonnummer 

 • Larm – brådskande vård, polis, brand: 112
 • Polisen när du känner oro vad gäller brott men det inte är ett akut eller brådskande ärende: 114 114
 • Förtroendeman: 070-311 55 12
 • Vid misstanke om gasläcka – ring 112 
 • SOS Alarm 031-334 11 56
 • Nationell krishanteringsinformation 113 13 
 • Larm om försvunnet barn 116 000 
 • Brandkåren – direktnummer 031-335 26 00 
 • Göteborgs Energi: 070-311 55 12
 • Jourhavande präst 112 
 • Kretslopp och vatten – felanmälan dygnet runt 031-368 27 00 (knappval 2)
 • Krisinformation
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap msb.se