Bo i Betel

Bo i Betel är vår  manual med trivselregler och sådant som är viktigt att tänka på när du bor i Betel, till exempel information kring om du vill hyra ut i andra hand, renovera ett våtrum eller undrar kring ventilationen i Betel.

Klicka här för att läsa Bo i Betel