Brandsäkerhet

BRANDVARNARE
Se till att du har brandvarnare i hemmet. Saknar du en så finns det att hämta på expeditionen. Se till att testa din brandvarnare och byt batterier regelbundet.

Här kan du få vägledning i hur ditt brandskydd i lägenheten bör se ut.
Ha en fungerande brandvarnare hemma (msb.se)