Projekt Hållbar Utomhusmiljö 2022

HUR KAN BRF BETEL VÄRNA
OM MILJÖN OCH VERKA FÖR
EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR
UTVECKLING I VÅR
UTOMHUSMILJÖ?
Är du nyfiken, intresserad eller har idéer om vad vi kan göra.
Välkommen till uppstartsmöte för ARBETSGRUPP FÖR HÅLLBAR
UTOMHUSMILJÖ (beslutat av styrelsen 2 maj 2022)
Tisdagen den 10 maj kl. 19:00-20:30 i Samlingslokalen
I Brf Betels stadgar §2 står det bl.a.:
”Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling.”
Ändamålet med gruppen är föreslå åtgärder/beslut som förbättrar hållbarheten i föreningens utomhusmiljö (i samklang med fastigheternas arkitektur) såsom främjande av biodiversitet och
minskad klimatpåverkan mm. Särskilt finns det ett outnyttjat potential för ’miljökonstruktiva’ trädgårdsfunktioner/rum på våra ’yttergårdar’.
Beslutsförslag är tänkta att gälla föreningens gemensamma ytor, och endast inspirerande för enskilda medlemmars adopterade rabatter och tilldelade pallkragar.
Arbetsgruppen utreder förslags- och inledningsvis:

– etablering av blomsterängar, och/eller andra klimatpositiva åtgärder, på förgårdarna mot Paradisgatan och den lilla gräsmattan framför 27:ans söderfasad
– etablering av kompost för trädgårdsavfall
– hållbarhetspolicy angående olika trädgårdsmaterial och växter
– arrangerande av inspirationsföredrag om hållbar trädgårdsskötsel
– placering av pallkragar
– eventuell vattenuppsamling

Vänligen, Erikka Adler 27R, 0702-217610 – jag svarar gärna på frågor