Föreningsstämma 15 maj kl 18:00

Välkommen till föreningsstämman 2024

Tid: Onsdagen den 15 maj kl 18:00

Plats: Samlingslokalen utanför expeditionen, Paradisgatan 25

Kallelse till stämman hittar du här! Anmälan behövs inte.

Alla handlingar kommer att delas ut i brevlådorna senast en vecka före stämman. Senast 17 april kommer kallelse tillsammans med förslag till nya stadgar att anslås i tvättstugan, på övriga anslagstavlor och finnas tillgängligt på expeditionen.

Vad kommer att behandlas på stämman?

Det har inte inkommit några motioner till årets stämma och styrelsen har heller inte, förutom vad gäller stadgeändringarna, några förslag utöver stämmans sedvanliga dagordningspunkter.

I samband med årsredovisningen kommer styrelsen att återrapportera de uppdrag som stämman gav till styrelsen vid förra årsmötet (undersöka förutsättningar för bergvärme och de tomma lokalerna på Kompassgatan bland annat).

Styrelsen kommer också att informera om ambitionen att stärka klimat- och miljöarbetet i Betel. Kanske vill du vara med i den miljögrupp, som vi hoppas kan komma igång?

Antagande av nya stadgar 

Du minns kanske att vi antog nya stadgar (första beslutet) redan vid förra årsstämman?

Dock visade det sig att vårt försök att begränsa rösträtten på stämman till en röst per hushåll, i de fall olika personer i ett hushåll med sammanslagna lägenheter, står skrivna på olika lägenheter. Detta visade sig strida mot lagstiftningen och vi nödgades ta bort detta och föreslå medlemmarna att åter anta stadgarna för första gången vid en ny stämma.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom gällande – anslås i tvättstugan (senast 17 april), på brfbetel.se och tillhandahålls även på expeditionen. Medlem som så önskar kan få föreslagna och gällande stadgar utskrivna genom att kontakta förtroendeman. 

Varmt välkommen!

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.