Möbelbärardag 25 oktober

Nu är det dags att bära in trädgårdsmöblerna. Om vi är många som hjälps åt går det fort. Vi ses kl 11.00 mellan gårdarna och håller på tills vi är klara. Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Möbelbärardag 25 oktober

Solenergiprojektet!

Hej alla! Nu söker vi intresserade som vill ingå i en arbetsgrupp för Solenergiprojektet. Under årsstämman 2020 motionerades ”Sol i Paradiset”, ett förslag till att bygga ut solpaneler och på så sätt göra Betel till en klimatsmartare bostadsrättsförening. Arbetsgruppen ska tillsammans genomarbeta ett förslag och alla åsikter är välkomna.
När gruppen väl är skapad och ett första möte börjar bli aktuellt hjälper styrelsen gärna till med att hitta lösningar för ett coronavänligt möte!
Intresseanmälan görs till info@brfbetel.se , ange mejladress och namn samt ange ämnet: Solenergiprojektet. Eller höra av sig till någon i styrelsen.
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Solenergiprojektet!

Renovering av Waldemar och Nanny

Hej alla betelbor, i dag har vi påbörjat renovering av rummen Waldemar och Nanny. Golven ska slipas och återvinningen hittar ni i containerrummet, Dagny eller utanför. Alla cyklar ställs in i cykelförrådet John på 25:ans gård. Ulrika försöker få tag i alla som har fått sin cykel flyttad under dagen. Arbetet beräknas vara färdigt på måndag igen.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Renovering av Waldemar och Nanny

Balkongmötet uppskjutet!

Med anledning av pågående pandemi kommer vi inte kunna hålla något balkongmöte under hösten 2020 som var planerat. Frågan skjuts därför upp till ordinarie föreningsstämma 2021.

För att läsa mer om utkastet inför stämmobeslutet 2021 klicka här!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Balkongmötet uppskjutet!

Containerhelg 19-20 September!

Passa på att rensa förråden! Container för blandat icke miljöfarligt avfall (t.ex. metall och möbler) och miljöstation för farligt avfall (t.ex. målarfärg och lysrör etc.) kommer finnas på plats vid möbelförrådet helgen den 19-20 september.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Containerhelg 19-20 September!

Ställningar på 29:an

Vi hade vissa förhoppningar om att ställningarna på 29:an skulle kunna tas ned den här veckan. Tyvärr blir det inte så utan det som står på anslagen i trappuppgångarna gäller tills vidare. Vi vet att det är jobbigt.

Styrelsen tog på styrelsemötet upp stölder, incidenter med obehöriga i trapphusen och springet på ställningarna. Vi har noterat det blivit bättre med stängandet av ytterdörrar och att polisen verkar ha fått tips för de har synts här.

Vi hoppas att vi när vi fäster gemensam uppmärksamhet på detta, med nya dörrar till de särskilt drabbade cykelförråden (men vi måste även fortsättningsvis hjälpas åt att se till att dessa dörrar blir ORDENTLIGT STÄNGDA hur nya de och låsen än är) och att de flesta som varit i väg på sommarställen och semestrar nu är tillbaka – att tryggheten åter ökar. (Förlåt den långa meningen)

Jag är också väldigt glad över att ha alerta, kloka och rådiga grannar som reagerar när våra möbler får fötter och uppmärksammar när någon beter sig på ett sätt så att man kan ana att uppsåtet inte är gott.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ställningar på 29:an

Ordinarie föreningsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas i föreningslokalen den 23 juni kl 18. Styrelsen uppmanar dock alla medlemmar, förutom styrelseledamöterna, att inte närvara utan poströsta för att minska risken för smittspridning.

Handlingar kommer att delas ut till medlemmarna i god tid före stämman men du kan också hämta dem här, såsom kallelsen.

Årsredovisning

När detta skrivs är vår påskrivna årsredovisning på tryckeriet. Här kan du ta del av bokslut, förvaltningsberättelse och revisorernas utlåtande i osignerad form så länge.

El i fokus denna stämma

Förutom sedvanliga årsmötespunkter finns en proposition (förslag från styrelsen) om gemensamt elavtal för alla boende i Betel och två motioner (förslag från medlemmar), båda med syfte att utreda möjligheten till solpaneler i föreningen. Underlagen till båda dessa frågor finner du här:

Så här poströstar du

Fyll i poströstningsformuläret, som finns här men också kommer att delas ut senast en vecka före stämman, och lämna det ifyllt i brevlådan till samlingslokalen senast 22/6. Det går naturligtvis bra att posta med vanlig post (HSB Brf Betel, Paradisgatan 25, 413 16 Göteborg) bara det är framme senast 22/6.

Hur diskutera och få mer information?

Diskussioner och frågor som normalt kan ställas när vi träffas på stämman hoppas vi få till genom såväl internet som anslagstavla i tvättstugan och genom personlig kontakt (mail och telefon t ex).

Facebookgruppen Betelbor kan vara ett bra ställe att dryfta frågorna. Bli medlem där om du inte redan är det! Självklart är alla välkomna att kontakta någon av styrelseledamöterna med frågor och synpunkter så lovar vi att försöka svara och även lyfta till gemensam anslagstavla i tvättstugan för att så mycket vi kan involvera även medlemmar som inte är på internet eller Facebook.

Lottning av parkeringsplatser

Vi kommer som vanligt att lotta ut åtta parkeringsplatser, varav förtur för rena elbilar (alltså inte hybrid), om sådana finns i föreningen, gäller för tre. Mer information och talong för lottning hittar du här men den kommer också att delas ut tillsammans med handlingarna.

Vi skulle ju besluta om bygge av balkonger eller inte?

Balkongfrågan, som styrelsen inte anser inte lämpar sig för ett sådant här förfarande, har vi redan tidigare beslutat att skjuta på till en senare stämma. Redan idag kan du dock läsa det beslutsunderlag för balkonger som styrelsen då avser att lägga fram.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ordinarie föreningsstämma 2020

Poströsta på årets stämma 23 juni

Förutom att stämman är uppskjuten till 23 juni kommer vi att uppmana er att poströsta istället för att delta fysiskt. Detta fattade styrelsen beslut om 4 maj,  i enlighet med rekommendationer för att minska smittspridningen.

Så här poströstar du

Senast en vecka före stämman kommer du att få en blankett att fylla i som ska vara lämnad till exp senast 22/6 för att era röster ska räknas. Långt dessförinnan ska ni ha fått kallelse och handlingar.

Frågor och diskussioner

Styrelsen kommer att göra sitt bästa för att svara på frågor, informera inför besluten och verka för utbyte mellan oss medlemmar. Vi kommer att verka för att de som inte är så aktiva på internet också får information och kan delta.

Balkongfrågan, som vi anser inte lämpar sig för ett sådant här förfarande, har vi redan tidigare beslutat att skjuta på till en senare stämma.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Poströsta på årets stämma 23 juni

23 juni – nytt datum för årsmöte

På grund av Corona-pandemin skjuter vi fram årsmötet till tisdag 23 juni kl 18.

Balkongfrågan var planerad att tas upp vid detta möte. Styrelsen anser att det kan vara olyckligt att ta beslut om något som rönt så mycket intresse under lång tid vid en stämma där det finns risk att medlemmar börjat åka på semester. Vi kommer därför att kalla till en extrastämma i augusti eller början på september. OM medlemmarna beslutar att vi ska fortsätta arbeta för att bygga balkonger förlorar vi nästan ingen tid eftersom arbetet knappast hade kunnat påbörjas under sommaren. Styrelsen har tagit fram ett underlag för beslutet som medlemmarna inom kort kan ta del av.

Beslut om solpaneler och gemensam el

Vid stämman i juni kommer vi att behandla två motioner (förslag från medlemmar) om solpaneler och en proposition (förslag) från styrelsen om gemensamt elabonnemang. Mer information kommer i Avisen och i samband med kallelsen till stämman.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 23 juni – nytt datum för årsmöte

Hjälpsamma grannar & flyttat årsmöte i Coronans spår

På grund av Corona-pandemin flyttas Betels årsmöte till tidigast i slutet av maj.

Nytt datum kommer inom kort.

Ta hand om varandra

En del av oss betelbor, precis som i resten av samhället, är mer sköra än andra. För deras skull; tänk på att tvätta händerna ofta, inte vara i tvättstugan eller vistas i allmänna lokaler när du är minsta sjuk, hålla avstånd och komprimera kartongerna.

Flera grannar har erbjudit andra grannar som behöver hjälp på HSB Brf Betel och på anslagstavlan i tvättstugan. Förtroendeman Anna har också lovat att samordna om man kontaktar henne. Så fint det är att se denna hjälpsamhet!

Vi har också startat en sluten facebookgrupp så att det bara är betelbor som ser inläggen. Så småningom kommer vi lägga ned Facebooksidan och bara kommunicera i denna grupp. Här kan det vara lättare att erbjuda och be om hjälp. Eller varför inte använda gruppen för att låna grejor av varandra?

Välkomna att höra av dig till förtroendeman eller någon i styrelsen om du har funderingar eller frågor kring hur vi tar hand om varandra bäst i dessa virustider.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hjälpsamma grannar & flyttat årsmöte i Coronans spår