Byggnadsställningar 25A-H

Idag onsdag den 13 juni påbörjas arbetet med att ställa upp byggnadsställningar längs fasaden på 25 A-H, mot Paradisgatan. Anledningen är att fasaden ska tvättas och fönstren ska målas. Allt i enlighet med vårt löpande underhåll. Arbetet beräknas pågå i 2-3 veckor men är väderberoende.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Byggnadsställningar 25A-H

Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

En programhandling* har påbörjats och är snart klar. När den är klar kan vi gå till Stadsbyggnadskontoret för ett första samtal.

Saker vi diskuterat är bland annat 

* Problematik kring skuggning, insyn, störning (ljud). 

* Problematiska lägen, uteplatser från första våning (balkonger kan ej byggas på första våning då de måste vara 3m från marken). 

* Symmetri, utseende (öpnna/stängda balkonger, glasdörrar/bröstade dörrar).

* Hur bevarar vi på bästa sätt karaktären på våra hus och gårdar? Problematik kring infästning av balkonger (vår eternitfasad försvårar). 

Vi utesluter inga lägen för balkonger utan jobbar på att så många som möjligt som vill ska kunna vara med om planerna blir verklighet. Överlag har vi försökt undvika att komma fram till svar utan bara diskuterat och problematiserat. Balkonggruppen är en utredningsgrupp och inte en intressegrupp (i gruppen finns folk representerade från alla olika våningsplan. Några av oss kan tänka oss balkong, några av oss inte). Balkonggruppen tar inga beslut utan det görs av styrelsen eller föreningsstämma beroende på frågans karaktär.

Vad en balkong eventuellt skulle kunna kosta vågar vi i nuläget inte svara på, men då vi är noga med att vårda våra fina hus och gårdar och dessutom har eternitfasaden att ta hänsyn till kan man nog räkna med att det blir dyrare än ett genomsnittligt balkongbygge.

Balkongutredningen generar vissa kostnader som föreningen betalar tills vidare, vid en eventuell balkongbyggnation delas denna kostnad på de som bygger balkong. Kostnaden hamnar alltså bara på föreningen utifall det inte blir något bygge av balkonger. 

Ett balkongbygge bekostas av den som vill ha en balkong, efter byggnation måste dock underhållet övergå i föreningens ansvar, vilket genererar en viss höjning av månadsavgiften.

Balkonggruppen har numera en e-postadress dit man kan höra av sig med frågor och funderingar:

betelbalkong@gmail.com

Dialog med stadsbyggnadskontoret ska ske så snart det är möjligt (när programhandlingen är klar). När vi har mer info kallar vi till ett nytt möte för föreningens medlemmar.

/Balkonggruppen

* Ett styrdokument med riktlinjer för ett projekt. En programhandling brukar innehålla en beskrivning av projektförutsättningarna (lagkrav, ljusförhållanden, etc) följt av en utredning av så många aspekter som möjligt som projektet berör. Med slutledning från denna utredning kan man sätta upp riktlinjer för den fortsatta projekteringen. Vilka regler och hur många varierar från projekt till projekt.

En programhandling skall fungera som en enad åsikt för de som omfattas av projektet, men också som en sammanställd argumentation som underlag i dialogen med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

Balkonginformation!

Måndag 14 maj kl 19:00 i samlingslokalen kommer balkonggruppen ge lite information om den pågående balkongutredningen och det blir ett tillfälle där man kan ställa frågor och kanske komma med åsikter.

Varmt välkomna och hoppas vi ses!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Balkonginformation!

Årsmöte

Glöm inte föreningsstämman i morgon tisdag 24 april kl 18:00 i samlingslokalen. Vi ses där!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Gas och vattenledningar

Har du en orange prick på ditt källarförråd? Då betyder det att du behöver hålla ditt förråd framkomligt för besiktning av gasledningar. Fortsättningsvis kommer detta ske var 6:te år. Gasledningarna sitter i taket ofta långt in i förråden och de är märkta med en orange klisterlapp (naturgas). Vi får inte heller förvara något på rören då det blir anmärkningar på det.

Du som har vattenavstängning i ditt källarförråd behöver hålla det framkommligt då vi måste komma in vid eventuell vattenläcka och snabbt kunna stänga av vattnet där vredet sitter. Avstängning kan även behövas vid vissa servicearbeten. Även vattenledningarna sitter i taket och brukar vara märkta med en grön lapp.

Tack alla som röjde undan så vi kunde få en bra besiktning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Gas och vattenledningar

Varning för gummiband

Nu har gummiband åter dykt upp på dörrar. Vi misstänker att det kan vara tjuvar som vill hålla koll på vilka som är hemma och inte. Ser du gummiband på dina grannars dörrar så ta bort dem!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Varning för gummiband

Vi testar ett nytt utseende på hemsidan.

Nytt är att menyvalen ligger överst och att det finns en arkiv-fil i fall man vill söka direkt på år och månad. Skriv gärna på Facebook (Facebook: fb.me/hsbbetel) i fall det skulle vara något som inte fungerar eller om det finns information som borde finnas med på hemsidan.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vi testar ett nytt utseende på hemsidan.

Avisen nr 4 finns att läsa här:

http://brfbetel.se/wp-content/uploads/Avisen-december-2017-4.pdf

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Avisen nr 4 finns att läsa här:

Vi vill uppdatera oftare

Med all rätt har vi fått in påpekanden om att det uppdateras dåligt här. Det kommer att bli bättring på det. Anledningen har varit nya roller i styrelsen och att livet, för ett par av ledamöterna, kommit emellan som det gör ibland. Dessutom kan vi gratulera Eva-Lotta Blom till doktorsexamen då hon lade fram sin avhandling i september och då var det svårt hinna komma in i uppgiften. Eva-Lotta kommer nu att vara informationsansvarig.

Det roliga med påpekandena om att vi inte uppdaterar är att vi förstår att det jobb som det är att lägga in här uppskattas.

Jag vill också passa på att berätta att styrelsen bytte ordförande efter stämman i september. Jag tog över efter Sebastian Wendels. Sebastian finns dock kvar i styrelsen som ledamot och detta är vi väldigt glada över. En annan förändring är förstås att vi kunde välkomna Andreas Haggärde in i styrelsen och han valdes omgående till sekreterare.

Jag lägger upp en bild på mig så ni vet vem jag är. Några kanske känner igen mig då jag i år bott i samma lägenhet 25 år. / Ingrid Bexell Hultén, 29C.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vi vill uppdatera oftare

2017 års bredbandsavgifter kommer på månadsavierna 2018

Kommunikationen med HSB har inte fungerat så bra vad gäller debitering för bredbandsavgiften. Den har helt enkelt inte kommit med på avierna.

I januari, februari och mars 2018 kommer de som ännu inte börjat betala bredbandet därför att få betala retroaktivt för innevarande års månader.

Om det är skralt på kontot i januari hoppas vi ändå det kan hjälpa att det retroaktiva är fördelat på tre månader. Det blir 300 kr/månaden (jan-mars) + 100 för den aktuella månaden.

De lägenheter som har begärt hopslagning under året 2017 verkar ha fått bredbandsavgiften på sina avier.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 2017 års bredbandsavgifter kommer på månadsavierna 2018