Rapport från styrelsemöte mars

HSB Brf Betel Göteborg

Rapport från styrelsemöte mars 2019

Här kommer en kort rapport från brf Betels styrelsemöte.

Ventilation
I vissa lägenheter är inomhusklimatet dåligt. Detta beror ofta på att självdragsventiler inte är öppna. I varje rum, utom hallen, skall det finnas en självdragsventil. Dessa får inte byggas över. Vi avser att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). För att få den godkänd ska samtliga ventiler i våra hus vara framtagna. Om du behöver hjälp med att lokalisera eller öppna din självdragsventil kontakta fastighetsskötaren.

Det är inte heller tillåtet att en fläkt inkopplad på självdragskanaler då det påverkar ventilationen för alla boende i trappuppgången.

Utsändning av TV kanaler i analogt format
Styrelsen har beslutat att inte köpa in ny utrustning för att skicka ut TV-kanaler analogt i Betel. Resultatet från sammanställningen av TV-enkäten indikerade också att detta var åsikten hos de flesta boende i Betel. Vi hoppas att vi med nuvarande utrustning ska kunna ta emot ett basutbud i denna utrustning ytterligare en tid.

El
Elprojektet är nu igång och kablarna in till fastigheterna samt elcentralerna håller på att bytas ut.
Då det i perioder är flera personer här och arbetar med elprojektet har styrelsen beviljat de som arbetar med elprojektet att tillfälligt parkering på 25ans gård.
I samband med elprojektet kommer vi även installera laddstolpar på 3 parkeringsplatser.  Dessa laddplatser kommer bli bokningsbara på timbasis för de boende i Betel som har elbil.

Förträdgårdar
Betels förträdgårdar mot Paradisgatan kommer renoveras under våren 2019. Nya murar skall gjutas vilket innebär ett ganska omfattande arbete.

Vårens datum
Betels årsstämma 2019 hålls måndagen 6 maj 2019. Motioner skall vara inlämnade och undertecknade med namn och lägenhetsnummer senast den 31 mars.
Den 31 mars kl 11.00 hjälps vi åt att bära ut våra trädgårdsmöbler.
Trädgårdsdag 14 april kl. 11.00.
Den 3-5 maj kommer det stå en container mellan gårdarna för grovsopor.

Vid pennan

Andreas Haggärde, sekreterare i brf Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte mars

Håll utkik i era trappuppgångar efter information

Nu är el-projektet igång och vi kommer behöva nycklar till vissa källarförråd. Det kommer lappar i de aktuella trappuppgångarna med uppmaning att gå ner och titta i fall det sitter en lapp på ditt/erat källarförråd. Finns det en lapp där så behöver vi få tillgång till det förrådet. Tänk på att det kanske behöver röjas i förrådet för att det ska vara framkomligt för el-dragning. Vi förstår att det kan bli lite extra arbete och hoppas att alla har förståelse för detta.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Håll utkik i era trappuppgångar efter information

Vårens datum

Våren är på väg och med den vårsysslorna. Trädgårdsmöbler  ska tas ut, motioner ska skrivas och stora beslut ska tas på vår stämma. Här ser du några hållpunkter med början i mars.

 • Måndag 6/3  Introduktionsmöte för nyinflyttade kl 19:00
 • Söndag 31/3  Möbelutbärning kl 10:00
 • Söndag 31/3  Sista dagen lämna motioner inför stämman
 • Söndag 14/4  Trädgårdsdag
 • Helgen 3-5/5 Containerhelg
 • Måndag 6/5  Årsstämma kl 18:30 (OBS! Fel i Avisen. Måndag är rätt!).

Om du är intresserad av att vara med och arrangera ännu fler aktiviteter så kontakta någon i styrelsen eller maila info@brfbetel.se.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårens datum

CYKLAR OCH BARNVAGNAR

Betel har en lång lista med boende på kö till cykelförråd. Styrelsen kommer under våren att göra ytterligare en inventering av cyklarna i förråden och på gårdarna. I förråden gäller “en cykel per nyckel”, dvs har du fått nyckel till ett förråd får du ställa en cykel där. Du som har nyckel till förråd måste hämta en tagg på expeditionen som du ska hänga på din cykel. Detta för att underlätta så att fler boende får cykelplats i förråden. I barnvagnsförråden är det ont om plats så vi ber dig som har gamla vagnar du inte använder att flytta dem till egna förråd eller skänka bort. Det är ständigt nya Betel-bebisar på ingång!

På gårdarna är det svårt att rensa bort gamla cyklar eftersom vi inte vet vilka som hör hemma här på Betel. Därför har vi tagit fram en rosa tagg som vi ber er hämta på expeditionen och fästa på er cykel. Vi har haft en hel del herrelösa cyklar på gårdarna som tar onödig plats i cykelställen.

Din cykel/barnvagn bör vara uppmärkt med tagg senast den 31 mars!

Från och med den 31 mars kommer vi att börja samla in cyklar/barnvagnar utan tagg, förvara dem 3 månader och därefter skänka bort de cyklar/barnvagnar som ingen gjort anspråk på.

Insamlade samt skänkta cyklar hämtas gratis av en firma som gör i ordning dem och säljer dem vidare.

Vid frågor kontakta expeditionen!

/Styrelsen brf Betel

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för CYKLAR OCH BARNVAGNAR

Årsstämman

Den 6:maj är det dags för årsstämma i Betel, vi börjar kl 18:30 och bjuder på fika. Har ni ärenden till expeditionen just den dagen så är ni välkomna 18:00 till 18:30.

Kanske kan det vara bra att redan nu tänka på att motionera! En motion ska röra hela föreningen. För andra förslag kan du prata med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@brfbetel.se. Motioner ska vara inskickade senast den 31:a mars via mail eller läggas i brevinkastet till samlingslokalen.

Lathund när du skriver motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
 2. Tänk på att om du vill ta upp flera ämnen ska du skriva en motion för varje ämne
 3. Beskriv nuläget, problemet eller behovet
 4. Avsluta motionen med att föreslå det beslut som du tycker att årsstämman ska ta och argumenten för ett sådant beslut
 5. Skriv under med ditt namn
 6. Lämna motionen i brevinkastet till samlingslokalen, till förtroendeman på expeditionstid eller maila den senast 31/3

  ämna personligen in till din styrelse

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsstämman

Rapport från styrelsemöte januari 2018

Hoppas ni har en skön jul även om det varit problem med såväl internet som, idag 29/12 , el i vissa delar av föreningen. Hoppas att allt nu är tillbaka som det ska. Om samma fel med internet som var 23-26/12 uppstår igen, tror jag i alla fall vi lärt oss hur vi själva kan starta om vår interna utrustning.

På den här länken finns en rapport från styrelsemötet i december.

God fortsättning och Gott Nytt År till er alla
/styrelsen via Ingrid Bexell Hultén

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte januari 2018

Angående TV-kanaler i Betel

Betel har mottagning av TV signaler via antenner på taket ovanför 29A.
Signalerna behandlas i en central och skickas ut till Betels lägenheter via antennkabel.

Analog och digital TV
TV-signal kan skickas analogt och digitalt.
Analog utsändning är det sätt som TV signaler skickades ut när TV började sändas i Sverige i början av 1950-talet och var i bruk fram till 2007 då staten upphörde med utsändning av TV i analogt format.
Digital utsändning började under 1990-talet. Digital utsändning ökar kvaliteten på bilden, minskar känsligheten för störningar, möjliggör för utsändning av fler signaler samt gör det möjligt att koda TV-signaler.

I de digitala signalerna finns också ett kommersiellt intresse för TV-sändande företag. Modellen för digital utsändning är att varje TV som skall ta emot digital TV måste ha ett speciellt avkodningskort.

För SVT, TV4 och TV6 är denna avkodning gratis men för övriga signaler tillkommer en kostnad för användaren.

Digitala kanaler får ej avkodas centralt i en fastighet och skickas ut i digitalt format till de boende, den digitala utsändningsmodellen bygger på att användarna betalar för varje TV som skall ta emot digitala signaler.

Digitala signaler får dock omvandlas till analoga signaler centralt och skickas ut i analogt format till hushåll i fastighet.

TV i Betel
Betel har centralt omvandlat till analoga signaler och skickat ut till de boende via antennuttaget.
Tidigare hade vi en avgift för mottagande av analoga TV-kanaler utanför SVT och TV4 vilket reglerades med en filterdosa. Denna avgift är sedan ett antal år är borttagen.

Nu är Betels utrustning för TV3, Kanal 5, BBC, MTV med flera föråldrad och kan inte längre skicka ut TV-signaler analogt till de boende. Även utrustningen för att omvandla SVT och TV4 till analoga signaler kommer inom kort att vara föråldrad och behöva bytas ut.

Om vi ska fortsätta kunna skicka ut TV analogt till alla boende i Betel via antennuttaget behöver vi uppdatera vår utrustning, detta kommer att kosta ca 40 000 kr under 2019 och ytterligare ca 30 000 kr under 2020. Vi kommer då ha utrustning som företaget som säljer den till oss uppskattar kommer fungera i ca 10 år.

Moderna TV apparater
Alla platta TV-apparater är rent tekniskt gjorda för att ta emot signaler digitalt, deras små, små dioder eller lampor som utgör själva skärmen fungerar väldigt väl med det digitala formatet.
Analog TV-mottagning i en platt-TV ger däremot oftast en dålig bildkvalité, vilket blir extra tydligt när skärmstorleken blir större, över 32 tum.

Intresse för analog utsändning
Då kostnaden för att fortsätta skicka ut TV-kanaler analogt är ganska stor vill styrelsen höra om intresset och be er ge feedback till styrelsen.

Detta kan göras via detta via elektroniskt formulär eller genom att fylla i enkät bifogad i senaste Avisen och lämna in på brf Betels expedition eller låda.

Klicka här för att komma till formulär om TV i Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Angående TV-kanaler i Betel

Rapport från styrelsemöte november

Hej,

här kommer en rapport från styrelsemötet 2018-11-05.

Glögg-AW
Den 7 december planerade vi en Glögg-AW och har annonserat efter medlemmar som är kan arrangera utan resultat. Vi ställer därför in Glögg-AW.

Fönster
Vissa fönster är slitna. Inspektion av fönster är krångligt för Betels fastighetsskötare då det kräver att vi samlar in nycklar vilket ger mycket administration. Fastighetsskötaren kommer därför tillsammans med hantverkare under senvintern 2019 åka skylift i Betel och inspektera fönster från utsidan för att se vilka som behöver renoveras.

Snöröjning
Under vintern 2018-2019 har vi avtal för skottning av ytor som måste handskottas med Kungsbacka trädgårdsservice. De kommer vardagar från den 15 november till 31 mars. Handskottning på helger sköts av medlemmarna själva.
Skottning med maskin där den kommer åt sker via HSB.

Budget. Ingen avgiftshöjning 2019.
Styrelsen har tillsammans med HSBs ekonom tagit fram en budget för 2019 vilket fastställdes på styrelsemötet 2018-11-05.
Budgeten innebär ingen avgiftshöjning för föreningens medlemmar 2019.
I superkorta drag ser budgeten ut så här:
Drift (städ, el, vatten, värme, sophämtning, enklare reparationer, löner): 5 milj. kr.
Renovering (elprojekt, förträdgårdar): 2 milj. kr.
Räntor, avskrivningar och fastighetsskatt: 1 milj. kr.
För ytterligare detaljer kring Betels ekonomi hänvisas till årsredovisning.

Inbärning av utemöbler.
Nytt rekord: 53 minuter, tack alla som hjälpte till.

Styrelsen Brf Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte november

Rapport från styrelsemöte oktober

Hej Boende,

Här kommer rapport från styrelsemöte 2018-10-08

Efter positiv feedback på rapport från styrelsemöte fortsätter vi med kort information efter styrelsemötet den 8 oktober.

Balkonger
Balkonggruppen informerade om arbetets fortskridande. Förutsättningar för balkongutbyggnad har utretts samt 3D-skiss har tagits fram. Nästa steg är kontakta stadsbyggnadskontoret för en första handledning om det finns möjlighet till balkongbyggnad i Betel och därefter informationsmöte för boende.
Beslut för balkongbyggnad i Betel kräver 2/3 majoritet på föreningsstämma.

Renovering av förträdgårdar mot Paradisgatan utanför 25an
Vi ha under året jobbat på ett förfrågningsunderlag för renovering av förträdgården mot Paradisgatan utanför 25an då den är i behov av renovering. Ett bra förfrågningsunderlag är viktigt för att få in korrekta anbud från firmor.
Under september har Betel haft möte med intresserade firmor samt anbudsöppning.
Styrelsen beslutade att anlita Veako och arbetet påbörjas så snart som möjligt, både ljud och utrymme på Paradisgatan kommer påverkas under arbetet.

Orienteringstavla Betel
Besökare och leverantörer har ibland svårt att hitta portarna i Betel. Vi har därför gett Ulrika i uppdrag att ta fram förslag på orienteringstavla att sätta upp mot Paradisgatan mellan gårdarna.

Möte för nya medlemmar
I föreningen har vi en omsättning på ca 20-30 lägenhetsförsäljningar per år.
För att introducera nya medlemmar till föreningen ordnar styrelsen introduktionsmöte 2 gånger per år varav ett hölls den 24 september.

Trädgårdsmöbler
Den 14 oktober tvättade vi av och bar in våra trädgårdsmöbler. Innan de bärs ut igen i vår kommer de att ytbehandlas och repareras vid behov.
Ibland ligger möbler ner på gårdarna på grund av lek, vind eller annan anledning. Vi vill be föräldrar att uppmana sina barn att inte leka med liggande stolar då det finns risk att de går sönder. Möblerna håller bättre om de står upp, så om du ser möbler som ligger ner, ställ dem gärna upp.

Glögg after work
Vi söker arrangörer till glögg after work den 7 december i föreningslokalen.
Betel betalar glögg och tilltugg. Frivilliga kan höra av sig till styrelsen eller förtroendeman via expeditionen, mail eller facebook.

Styrelsen Brf Betel

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte oktober

Rapport från styrelsemöte september

Hej Boende

Nedan hittar ni ett sammandrag med väsentlig information från vårt senaste styrelsemöte i september.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Rapport från styrelsemöte september