Höjd avgift 2024

Tyvärr nödgas vi höja avgifterna med 12,5 % fr o m 1 januari 2024

Stora kostnadsökningar

En anledning är de kraftiga kostnadsökningarna. Som exempel kan nämnas att vi betalar 40 % mer för sophämtning och för vatten 2023 jämfört med 2022. Priset på fjärrvärme har också ökat även om den milda vintern gjorde att vi kom ganska lindrigt ut 2023.

Vi tror att priserna för sophämtning, vatten, och värme kommer att fortsätta att öka. Vår solcellsel skyddar oss dock mot höjda elpriser.

Oförutsedda reparationer

Under 2023 har vi också haft oförutsedda dyra reparationer på grund av vattenläckor (inte lägenhetsinnehavarnas fel – utan dåliga rör) i två lägenheter ovanför samlingslokalen som inneburit skador på både lägenheter och samlingslokal.

Ökade kostnader för lån

Föreningen är lågt belånad, men lån som löper ut eller eventuella nya som behöver tas i dagens ränteläge, innebär också ökade kostnader jämfört med det senaste decenniet. Styrelsen har under många år haft strategin att till så låg ränta som möjligt sprida bindningstider så att vi inte riskerar att flera lån behöver konverteras samtidig, vilket känns bra nu. Under 2024 har vi ett lån på 4,3 miljoner (av våra totala lån på 29,6 miljoner) som ska konverteras.

Viktigt ta ansvar för ekonomin

Det är styrelsens ansvar att tillse att vi har en avgift som motsvarar våra kostnader och vi behöver också ha ett sparande för att kunna ta hand om våra hus och gårdar långsiktigt. Om vi inte skulle höja nu skulle det innebära att vi bygger upp en underhållsskuld vilket innebär att framtida boende får betala även för nuvarande boendes slitage. Att höja avgiften är alltså att ta ansvar för föreningens ekonomi – både nu och på längre sikt.

/Styrelsen HSB BRF Betel

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.