Förslag på nya stadgar

På grund av ny lagstiftning fr o m 1 januari 2023 blir våra stadgar missvisande. Styrelsen föreslår därför stämman att revidera stadgarna så att de stämmer med lagstiftningen. Vi vill samtidigt passa på att se till att de överensstämmer så mycket som möjligt med HSB:s normalstadgar och förtydliga några skrivningar så att de speglar verkligheten i vår förening.

Vad är nytt?

Viktigaste förändringarna är de skärpningar i lagstiftningen av regler som berör renovering och ändring av lägenheter. Bland annat gäller att om en lägenhetsinnehavare gör ändringar som inte är godkända av styrelsen kan detta nu vara grund för att lägenheten förverkas.

HSB har tagit fram normalstadgar som är anpassade till förändringarna i lag samt vissa andra språkliga moderniseringar och förtydliganden. Vi tycker att det är bra att följa dessa  då det är beprövade skrivningar som underlättar vår kommunikation med såväl HSB som medlemmar och en eventuell framtida uppdatering.

Andra mindre ändringar:

  • Borttagande av att stämman väljer ordförande i samband med val av styrelse
  • Borttagande av dagordningspunkt där stämman utser fullmäktige samt övriga representanter i HSB.
  • Vi skriver in att styrelsen inom sig, förutom ordförande, utser sekreterare, ekonomiansvarig, kommunikationsansvarig, ansvarig för introduktion av nya medlemmar och vice ordförande. Styrelsen utser även fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB inom sig.
  • Genom att förtydliga att ”hushåll har en röst” tydliggör vi att även om hushållsmedlemmar innehar olika lägenheter gäller en röst vid stämman.
  • Beslut att ändra stadgarna ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och kallelse ska ha skett senast fyra veckor före stämman.

Förslag till nya stadgar i sin helhet – liksom de gällande – finns i tvättstugan, på brfbetel.se och på expeditionen.

Här kan du läsa förslaget till nya stadgar och jämföra med gällande.

Här kan du läsa kallelsen till ordinarie föreningsstämma 16 maj kl 18, på Musikens Hus, Djurgårdsgatan 13

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.