Två procent höjning av avgiften 2022

Kanske har du redan sett på avin att avgiften är höjd med 2 % från den 1 januari 2022. Styrelsen tog beslut om höjningen då avgifterna för värme, vatten och avfall ökat och förväntas öka ytterligare.

Vi har satt ett mål för vårt sparande som gör att vi ska ha avgifter som motsvarar de årliga förbrukningskostnaderna och det slitage på våra hus och fastigheter som vi som bor här orsakar. Inte mer och inte mindre.

Vi tar här hjälp av HSB:s nyckeltal i Bostadsrättskollen som används för att jämföra olika föreningar. Styrelsen i BRF Betel har fattat beslut om att vara på de högre nivåerna i denna skala. Med höjningen på två procent beräknas vi spara 203 kr per kvadratmeter och år.  På detta sätt ligger vi på nivå tre av fyra i vårt sparande.

Nyckeltal sparande från HSB:s Bostadsrättskollen

Högt = > 301 kr/kvm
Måttligt till hög = 201 – 300 kr/kvm
Lågt till måttligt = 121 – 200 kr/kvm
Mycket lågt = < 120 kr/kvm

Intresserad av fler nyckeltal i Bostadsrättskollen?

Belåning

Ett annat nyckeltal är hur belånade vi är. Betel har lån som motsvarar ca 2 700  kr/kvm. Detta innebär att vi ligger på en fyra i en fyrgradig skala där ett är sämst och fyra är bäst.

Vi kommer troligtvis att behöva ta mer lån i framtiden när vi gör större investeringar och vi bor i hus som på grund av ålder kan vara lite oförutsägbara – men utgångsläget är gott.

Markhyra

Ytterligare en positiv ekonomisk faktor är att vår förening äger marken den står på. Just nu håller Göteborgs Stad på att omförhandla markhyror och många bostadsrättsföreningar är  oroliga för att dessa kostnader kan öka kraftigt, något som alltså vi inte drabbas av.

Prognos framåt

Vi har bakom oss flera år då vi inte behövt höja avgiften. Från det vi vet idag, om inget oförutsett händer, ser vi heller inte några stora avgiftshöjningar de närmaste åren.

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.