Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

Sammanfattning Balkonginfomöte 14/5 2018

En programhandling* har påbörjats och är snart klar. När den är klar kan vi gå till Stadsbyggnadskontoret för ett första samtal.

Saker vi diskuterat är bland annat 

* Problematik kring skuggning, insyn, störning (ljud). 

* Problematiska lägen, uteplatser från första våning (balkonger kan ej byggas på första våning då de måste vara 3m från marken). 

* Symmetri, utseende (öpnna/stängda balkonger, glasdörrar/bröstade dörrar).

* Hur bevarar vi på bästa sätt karaktären på våra hus och gårdar? Problematik kring infästning av balkonger (vår eternitfasad försvårar). 

Vi utesluter inga lägen för balkonger utan jobbar på att så många som möjligt som vill ska kunna vara med om planerna blir verklighet. Överlag har vi försökt undvika att komma fram till svar utan bara diskuterat och problematiserat. Balkonggruppen är en utredningsgrupp och inte en intressegrupp (i gruppen finns folk representerade från alla olika våningsplan. Några av oss kan tänka oss balkong, några av oss inte). Balkonggruppen tar inga beslut utan det görs av styrelsen eller föreningsstämma beroende på frågans karaktär.

Vad en balkong eventuellt skulle kunna kosta vågar vi i nuläget inte svara på, men då vi är noga med att vårda våra fina hus och gårdar och dessutom har eternitfasaden att ta hänsyn till kan man nog räkna med att det blir dyrare än ett genomsnittligt balkongbygge.

Balkongutredningen generar vissa kostnader som föreningen betalar tills vidare, vid en eventuell balkongbyggnation delas denna kostnad på de som bygger balkong. Kostnaden hamnar alltså bara på föreningen utifall det inte blir något bygge av balkonger. 

Ett balkongbygge bekostas av den som vill ha en balkong, efter byggnation måste dock underhållet övergå i föreningens ansvar, vilket genererar en viss höjning av månadsavgiften.

Balkonggruppen har numera en e-postadress dit man kan höra av sig med frågor och funderingar:

betelbalkong@gmail.com

Dialog med stadsbyggnadskontoret ska ske så snart det är möjligt (när programhandlingen är klar). När vi har mer info kallar vi till ett nytt möte för föreningens medlemmar.

/Balkonggruppen

* Ett styrdokument med riktlinjer för ett projekt. En programhandling brukar innehålla en beskrivning av projektförutsättningarna (lagkrav, ljusförhållanden, etc) följt av en utredning av så många aspekter som möjligt som projektet berör. Med slutledning från denna utredning kan man sätta upp riktlinjer för den fortsatta projekteringen. Vilka regler och hur många varierar från projekt till projekt.

En programhandling skall fungera som en enad åsikt för de som omfattas av projektet, men också som en sammanställd argumentation som underlag i dialogen med myndigheter, konsulter och entreprenörer.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.