Bo i Betel

Bo i Betel är vår  manual över vad du ska tänka på när du bor i Betel, om du vill hyra ut i andra hand, renovera ett våtrum eller undrar kring ventilationen i Betel.

Klicka här för att läsa Bo i Betel