FAQ

Senast uppdaterad 2014-09-10

Frågor om kostnader

Bekostar föreningen el-arbeten för dem som bygger upp?

Nej, naturligtvis inte! Omdragningen av elen sker parallellt med vindsuppbyggnaden och är ett eget projekt som kommer att gagna alla boende i Betel. De el-arbeten som är i samband med vindsuppbyggnaden sker givetvis på uppbyggarnas bekostnad.

 

Varför får de som bygger upp på vindarna en halverad månadsavgift när vi som gjort sammanslag inte får det?

Den reducerade hyran är en kompensation för att uppbyggaren uppgraderar vindsyta till boendeyta, vilket ger inkomster till föreningen. För sammanslag så tillförs ingen boendeyta till bostadsbeståndet.

 

Vad bekostar den som bygger upp?

Alla byggkostnader som är knutna till lägenheten. T ex fönster, väggar, trappa, el, ytskikt och radiatorer.

 

Vad bekostar föreningen?

Vissa justeringar när det gäller t ex luftningsrör och stammar för att kunna göra möjliggöra bygget. Liknande den investering föreningen gjort när det gäller tilläggsisolering av bjälklager på första våningen. Det är en väldigt liten del av byggkostnaderna som föreningen står för.

 

Frågor om vindsförråden

Hur länge kommer våra saker i vindsförrådet förvaras på annan plats?

Det har visat sig att det tar längre tid än vi först trodde med att vindsförråden blir färdigställda. Det vill säga, entreprenören har i de flesta fall färdigställt förråden inom den tidsram de uppgett, men i och med att det fortfarande arbetar på vinden med lägenheterna så har vindsförråden inte varit inflyttningsbara på grund av byggdamm och att det är en arbetsplats. Vi är därför försiktiga med att gå ut med en exakt tid.

Preliminärt kommer de i etapp tre (25 I till och med O) få tillbaka vindsförråden någon gång under oktober månad. De i etapp fyra (25 A till G, samt P till R) kommer åt de nya förråden efter årsskiftet. Detta är som sagt var preliminära uppgifter och kan komma att bli både tidigare och senare. De som berörs kommer att få besked när förråden är klara. 

Jag har gått med på att flytta mitt förråd, men får ändå ett mindre förråd. Varför?

Av ekonomiska och rättviseskäl har vi låtit alla som kan och vill bygga upp. Den kvarvarande förrådsytan har delats upp lika mellan de som inte bygger upp. Ytan är olika i de nya förråden för att ge ungefär samma förrådsvolym.

 

Frågor om tidsplanen

När sätter bygget igång?

Bygget av vindarna satte igång vecka 2 2014.

Hur lång tid kommer bygget ta?

Bygget planeras att vara klart i slutet av december 2014. Det kommer troligtvis vara arbete kvar i några lägenheter vilket innebär att den tillfälliga parkeringen på övre gården kommer att finnas kvar någon eller några månader efter årsskiftet 2014/2015.

Övriga frågor

Hur kommer själva bygget påverka mig med containrar, avställningsplatser etc?

Enligt den information vi fått så kommer det inte finnas några containrar på gårdarna. Däremot kommer det stå bilar parkerade på 29:ans och 27:ans innegård. Entreprenören använder kranar och trapptorn. Vid bygget på 27:an står trapptornet utanför 27 M. Vid bygget på 29:an kommer de troligtvis inte behöva trapptorn överhuvudtaget.